19 augusti 2013

Syftet med en bra välfärd

Idag får det bli några rader om en nyhet i Svenska Dagbladet - med bäring även på andra delar av den gemensamma välfärden. Ju rikare en kommun är, destor sämre är lärartätheten, basunerar tidningen ut. Men är verkligen antal elever per lärare det viktigaste nyckeltalet för hög kvalitet i skolan?

Skolans viktigaste uppgift är att lära eleverna att läsa skriva och räkna. Därtill behöveer eleverna kunskaper i skilda ämnen inom natur- och samhällsvetenskap. Ingen ifrågasätter att det behövs lärare för att förmedla dessa kunskaper och ge en god undervisning. men blir undervisningen bättre, och lär sig eleverna mer, med automatik för att det finns fler lärare?

Svaret på frågan är att sambandet minst sagt är tveksamt. mer troligt är att den viktigaste faktorn för att skolan ska klara sin uppgift är exakt det som rektor Harri Koski på Mrbyskolan i danderyd (den kommun i landets som har flest elever per lärare) pekar ut som framgångsfaktorer: lärare som är kunniga, engagerade och strukturerade, och att vi har ordning och reda i klassrummen. På Mörbyskolan är lektionstiden helig.

Fler lärare kan vara bra för att skolan ska bli bättre - i vissa fall. I långt mycket fler fall är det som behövs exakt det som en rektor i en kommun med landets lägsta lärartäthet pekar på. Det kanske kan vara en lärdom inte minst för de kommuner som stoltserar med bra mycket högre lärartäthet än Danderyd - men också med långt mycket sämre resultat för eleverna.

Skolan är till för att ge eleverna kunskap och förbereda dem för livet, inte för att ge lärarna jobb och många kollegor. Så är det för övrigt med välfärden som helhet. den är till för att skapa just välfärd, inte för att skapa vare sig fler jobb eller ökade vinster för dem som driver verksamheten.

3 kommentarer:

bloggare på icedaniel.se sa...

Rika kommuner spar på välfärden, så enkelt är det faktiskt.

Erik Weiman sa...

Så kallade rika kommuner redovisar ofta bättre kvalitet i skola, vård och omsorg. Samtidigt finns det faktiskt inga vetenskapligt belagda samband mellan höga kostnader och hög kvalitet. Så är det faktiskt.

Anonym sa...

Och Skatteverket redovisar att Danderyd toppar RUT avdrag/bidragsligan.
Läxhjälp av privatlärare subventioneras av staten sedan hösten 2012, alltså av oss alla skattebetalare, även sjuka, arbetslösa och pensionärer.
Och sedan har vi dessa glädjebetyg.
Det vore intressant om alla faktorer redovisades./Helena