05 februari 2014

Supervalåret har börjat

I går träffades landsitngsfullmäkitge för första gången under valåret. Det har nog ingen missat, i varje fall ingen som följer lokala media. På dagordningen stod ett antal viktiga frågor för länet.

En ny busstaxa klubbades. Den  nya taxan ger ett enklare och smidigare biljettsystem med samma pris på månadskortet för all kollektivtrafik. Att åka buss i Uppsala är fortfarande både billigare och enklare än att ta bilen, inte minst på korta sträckor. Nästa steg i utvecklingen av kollektivtrafiken är att förbättra framkomligheten i stadstrafiken.

Extra glädjande var den stora samsynen om behovet av enklare taxor. Bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet ville hålla fast vid de tidigare, också kritiserade systemet med olika taxor för olika delar av trafiken. det är många som hört av sig och undrat varför vi inte har förenklat. Nu har vi gjort det vi lpvade när landsitnget tog över ansvaret för all buss- och tågtrafik.

Igår fattades också det formella beslutet om att sälja Ulleråker. Det ger en rejäl förstärkning till landstingets kassa, och en efterlängtad möjlighet för Uppsala kommun att bygga bostäder. Tiden för beslutet var också den rätta, när landstinget nu står inför stora investeringar. Jag är framför allt glad att vi init elockats till att sälja tidigare - och i så fall till betydligt lägre pris. Noggrannt förarbete och genomtänkt planering gav underlag för en bra affär för bägge parter.

Fullmäktige diskuterade också inriktningen på det budgetdokument som tjänstemännen i landstinget nu kan börja arbeta med. Kortare väntetider och ökade möjligheter att bestämma över den egna vården är två av huvudpunkterna i riktlinjerna. Det gäller också att arbeta kostnadsmedvetet samtidigt som vi har stora utmaningar när det gäller att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Men idéerna finns, och jag ser framtiden an med optimism.

Förutom dessa tre ärenden stod en lång rad andra frågor på dagordningen. En ny finanspolicy, nya regler för omställningsstöd till förtroendevalda, ett antal motioner och regler för subvention av preventivmedel var några av dem. det ledde till en dag fylld av debatter och beslut. Dagen blev rernt av så välfylld att några av ledamöterna behövde gå hem innan sammanträdet tog slut, vilket i sin tur innebar att några interpellationer fick skjutas upp till ett kommande sammanträde.

Supervalårets första fullmäktige blev intressant eftersom det så tydligt visade skillnaden mellan de politiska alternativen. Alliansen förde fram en lång rad viktiga beslut för landstingets utveckling. Oppositionen förhöll sig passiv och avvaktande. Så kan man inte leda och styra ett landsting.

Inga kommentarer: