22 april 2014

Bokslutsdebatt

I morgon, onsdag, är det dags att debattera landstingets årsredovisning och bokslut för 2013. det ska bli ett nöje.

Landstinget gör ett positivt resultat enligt det så kallade balanskravet för nionde året i rad och har under de senaste sex åren ökat det egna kapitalet med mer än 600 miljoner kronor. Det har lett till att soliditeten har stärkts, och vårt landsting har en klart bättre långsiktigt betalningsförmåga än det genomsnittliga landstinget. Samtidigt har landstinget investerat drygt 1,8 miljarder i fastigheter under de tre senaste åren, och dessutom satt av rejält med pengar för att möta framtida pensionåtaganden till de anställda.

På det hela taget har vårt landsting en bättre ekonomi än jämförbara landsting, och framför allt ett klart bättre ekonomiskt läge än när Alliansen tog över rodret 2006. Den förbättringen har skett under den längsta och djupaste lågkonjunkturen sedan 30-talet.

Inte nog med det. Patienterna är nöjdare med vår primärvård och har större förtroende för vården på sjukhus, enligt de mätningar som regelbundet görs av Sveriges Kommuner och Landsting. Dessutom visar den senaste medarbetarundersökningen att de anställda i landstinget trivs på jobbet.

Men det är ju val snart, och socialdemokraterna vill naturligtvis vinna det valet. Det är kanske inte så lätt, när patienterna är nöjda, känner trygghet med sjukhusvården och möter personal som trivs på sin arbetsplats.

Så vad göra? Tja, vi talar ju om Gunnar Strängs partikamrater; ni vet finansministern som i marginalen till ett av sina tal skrev "argumentationen svag; höj rösten!". Så i Uppsala Nya Tidning kunde vi häromdagen läsa om "Weimans svaga bokslut".

Vi tar det igen.
- Likviditeten är bättre än 2006
- Det egna kapitalet har vuxit under den sjupaste lågkonjunkturen sedan 30-talet.
- Soliditeten har förbättrats kraftigt och är långt bättre än det genomsnittliga landstinget.
- Årets resultat visar överskott
- Samtidigt har landstinget gjort historiskt stora investeringar, 1,8 miljarder på tre år
- Patienterna är nöjda och trygga, och personalen trivs på jobbet

I det läget kunde man kanske tänka sig att socialdemokraterna om inte hade lite uppskattande ord att säga om de senaste sju årens styre, så i alla fall någonting eget att komma med. Men icke. När man i samband med bokslutsdebatten får utrymme i media, så handlar det mesta om motståndaren.

Nå, med anledning därav har jag skrivit ihop följande.

I UNT skriver Börje, Bertil och Macdisi
Om ett sjukhus som de hävdar det är kris i
Det låter som om vården är ute på rea
När de facto vårt sjukhus är rankat som trea

Men det är skillnad på att argsinta artiklar skriva
och ett landsting politiskt leda och driva
Akademiska sjukhuset går ej alls i kvav
Rustas tvärtom för framtidens krav

Och när det gäller vårt landstings finanser
Så bör våra väljare ej ta några chanser
Sedan nollsex har vi lagrat åttahundra miljoner
För att betala framtida pensioner

Visst kan vi göra ännu mycket mera
till exempel med att rekrytera
Vård kan flyttas till öppen från sluten
Och köer kan kortas än mer på akuten

Det är också precis vad som händer
Vi löser problemen, ett i sänder
Så har det varit så långt nån kan minnas
Mera att göra kommer alltid att finnas

Detta har jag skrivit på cirka en kvart
Med glimten i ögat och alls ej i svart
I majoritet får man finna sig i att tåla
dem som ej vet bättre än att svartmåla

Inga kommentarer: