31 juli 2014

Vi bygger framtidens sjukvård

Vi kan vara stolta över den svenska sjukvården. Men vi kan inte luta oss tillbaka och tro att den är bra som den är. Om vi för femtio år sedan hade nöjt oss med den standard som vården då höll, så hade dagens sjukvård varit lika modern som en Volvo Amazon är idag.

Utvecklingen i sjukvården pågår inom många områden. Nya mediciner, metoder för diagnos och behandling, ändrade sätt att se på människor och organisation och tekniska innovationer är alla exempel på hur vården förändras – och förbättras. Det som är självklart idag var en utopisk dröm för bara en generation sedan. Och det vi drömmer om idag kan vara verklighet om ett årtionde.

I framtidens sjukvård är det patienten som bestämmer. Information om vården är lätt att hitta och förstå. Som patient kan man göra val och fatta egna beslut. Tekniska hjälpmedel underlättar vardagen. Mångfald och öppenhet gör det lätta för alla att hitta alternativ som passar.

Moderaterna är garanten för att vårdens förnyelse fortsätter. I Uppsala ska vi bygga Framtidens Akademiska. Vi har råd med det eftersom landstinget efter åtta år med Alliansen har god ekonomi och stabila förutsättningar. Tillsammans med andra aktörer driver vi utvecklingen framåt, för att människor ska kunna vara friska och må bra.
Fratidens sjukvård ska ha moderna arbetsgivare som ger sina medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb. En ökad mångfald av vårdgivare är bara en väg till att göra arbetet i vården mer attraktivt. Det behövs bra karriärvägar, en bra lönebildning och god arbetsmiljö. Där kan vi bli ännu bättre.

Framtidens sjukvård är ingen självklarhet. Ska vi ha råd med en sjukvård i världsklass, så behövs människor i arbete som tryggar finansieringen av välfärden. Vårdens anställda ska kunna ställa krav på en god arbetsmiljö, och det ska finnas goda möjligheter till forskning och utveckling.

Inga kommentarer: