12 mars 2015

Grums

Igår lyfte Uppdrag Granskning en av vår tids viktigaste samhällsutmaningar: kombinationen av urbanisering (som har många fördelar) och landsbygdens avfolkning. Utvecklingen går åt två helt olika håll i olika delar av landet, och det skapar spänningar.

För att ge exempel på utvecklingen visades ett ganska skakande exempel från en kommun med svårigheter: Grums, strax utanför Karlstad. Det är en kommun som säkert har glädjeämnen, men som framför allt brottas med exakt de problem som präglar utvecklingen.

Två politiker gavs också tillfälle att yttra sig om situationen: den socialdemokratiska regionpolitikern Tomas Riste och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. De har båda det gemensamt att de inte bara har skäl att ha idéer om landsbygdsutveckling.

Riste och Bucht hade (som väntat kan man möjligen tänka) inte så mycket att tillföra. De båda vittnade om att de tog problemet på största allvar men också att det var ett svårt problem. Några särskilt konkreta lösningar bjöds tittaren inte på.

Möjligen kunde man fundera på en sak till, särskilt just när det gäller Grums. Kommunen har nämligen, likt många (men inte alla) kommuner med motsvarande problem, en sak gemensamt.

Grums har alltid varit styrt av socialdemokrater.

Kanske är det som svensk landsbygd behöver helt enkelt en annan politik. En politik som leder i en annan riktning, och som kanske kan lära något av flertalet av de kommuner som växer mest. Som tar vara på dynamik, fokuserar på kommunens kärnuppgifter, ställer krav på verksamheter som får kommunala bidrag och stimulerar nyföretagande och entreprenörskap.

De kommuner som är framgångsrika förenas nämligen inte bara av att de ligger i närheten av större städer.

De flesta kommuner som växer är borgerligt styrda, och har varit det under lång tid.

Det kan ju vara en slump - men det kan ju också vara så att utvecklingen har poltiska orsaker.

Inga kommentarer: