09 april 2015

Regeringsförvirringen

För några månader sedan: i regeringsförklaringen: En vägslitageavgift kommer att införas för att finansiera förbättringar av infrastrukturen. (tips till socialdemokraterna, förresten: det finns ett litet korrfel på eran hemsida. Jag har lagt till ett mellanslag mellan "finansiera" och "förbättringar").


Nu kommer beskedet att någon sådan avgift inte blir av. Orsaken sägs vara att det är "juridiskt och tekniskt komplicerat".


Det borde man kanske ha kollat innan man tog upp det i regeringsförklaringen.


Om själva vägslitageavgiften är inte mer att orda. Många blir glada över beskedet, inte minst de fackliga organisationer som kanske börjar tycka att deras intressen (som så ofta gemensamma med exportindustrin) fått ge vika lite väl ofta. Och om vi varken ska exportera kanoner eller pappersmassa, så kan man förstå att en viss oro sprider sig i de näringar som finansierar vår gemensamma välfärd.


Däremot är det mycket anmärkningsvärt att regeringen tar så lätt på sin egen regeringsförklaring.


Jag menar förstås inte att man mot bättre vetande ska införa en vägslitageavgift som inte fungerar, bara för att den kom med i regeringsförklaringen. Jag menar att en regeringsförklaring är ett så viktigt dokument att det borde tas på lite större allvar. För det som nu blivit uppenbart är att regeringsförklaringen är exakt vad man kunde befara: ett snabbt och slarvigt hoprafsat dokument som kom till bara för att det står så i grundlagen.


Dagens debacle är helt enkelt ännu ett exempel på att den regering vi nu råkar ha är helt oförberedd och dessutom tror att politisk styrning är något som man kan haspla fram steg för steg, allt eftersom saker och ting råkar hända. Bristen på strategi och politisk vilja är påtaglig. det är den strategin som borde ha funnits formulerad i regeringsförklaringen.


Jag har därför ett förslag till kortare, och enklare, regeringsförklaring för den aktuella regeringen:


Herr talman, ledamöter av Sveriges riksdag!
Sverige är i ett allvarligt läge.Svenska folket har röstat för ett regeringsskifte och en ny politisk inriktning. En ny regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna står idag redo att..., att..., att... regera.

Men vi är inte förberedda. Vi ser att det finns samhällsutmaningar. I skolan, arbetslösheten, miljön, försvars- och säkerhetspolitiken. Vi har inte pratat oss samman om en politik för dessa, och många andra samhällsutmaningar. men vi vill regera i alla fall.

Vi vill därför knäsätta en ny syn på begreppet regeringsförklaring i riksdagsordningen.

Vi förklarar härmed att vi är beredda att regera. Vi utser statsråd, sedan sätter vi igång att regera, så får vi se hur det går. Det kan gå bra, men det kan också hända att vår budget inte går igenom. Det får vi ta då, om det skulle hända. Det kan också hända att vi måste utlysa nyval, och då för vi göra det och sedan får vi se hur det går.

Vi vann valet. Svenska folket röstade för ett regeringsskifte. De fick oss. Nu regerar vi. Det får gå som det går.


Inga kommentarer: