19 augusti 2015

Äntligen!

Gläds idag över beskedet att det ska byggas cykelväg mellan Uppsala och Knivsta längs väg 255. Det är ett besked som många väntat länge på. Väg 255 är mycket hårt belastad med många olika trafikslag. Här passerar pendlare från södra Uppsala mot Arlanda och Stockholm. Många använder vägen när de ska vidare med pendeltåg och väljer att kliva på i Knivsta. Tung trafik nyttjar vägen - och vi som bor längs vägen gör vårt bästa för att finna oss i att vår lokalväg samtidigt är en viktig genomfartsled.

För mig personligen har vägen varit en svårknäckt politisk nöt samtidigt som den säger något om politikens villkor. Jag har länge velat se cykelvägen bli verklighet - samtidigt som jag haft politiska förtroendeuppdrag som inneburit att jag behövt se prioriteringar även i andra delar av länet. Så medan stora satsningar (faktiskt!!!) har gjorts på upprustning av järnvägen mellan Stockholm och Uppsala, ny pendeltågstrafik har startat både till Stockholm och till Sala och Heby, upprustning pågår av väg 288 till Östhammar och många andra trafikprojekt har kommit igång - så har den lilla, lilla trafiksatsning som direkt berör min, min familjs och mina grannars situation hela tiden ha fått stå tillbaka. Visst ska vi som har politiska förtroendeuppdrag kunna driva egna hjärtefrågor - men ansvaret för det gemensamma bästa måste alltid gå före. Det är politikens uppdrag och villkor.

Jag ser fram emot att kunna cykla längs 255:an. Jag ser fram emot tryggare hundpromenader och hälsar alla uppsalabor välkommen till den fantastiska naturen och kulturmiljöerna i Lunsen, Morga och herrgårdslandskapet längs Mälaren. Äntligen!

Inga kommentarer: