13 augusti 2015

Destabilisatörerna

Sverige är ett av världens bästa länder att leva i. Även om det självklart finns problem i välfärden så kvarstår detta faktum. Sverige är ett rikt, tryggt, öppet och jämställt land. Det ska Sverige förbli.

Men just nu håller något på att hända i Sverige. Det finns krafter som har ett politiskt intresse av att forma en annan bild av Sverige, för att kunna exploatera en oro för att allt inte är som det ska vara.

Var och en av oss bör ha detta i åtanke när vi följer politisk debatt, men också när vi följer hur samhällsfenomen skildras och kommenteras i andra sammanhang. För destabilisatörerna är skickliga och angelägna om att forma en berättelse som passar deras syften.

Ett aktuellt exempel som berättar mycket om destablisatörerna och deras taktik handlar om våldsbrottslighet. Det är lätt att få intrycket att Sverige har blivit ett farligare land att leva i. De illdåd som emellanåt rapporteras och får uppmärksamhet kan tolkas som ett uttryck för normalitet - när det i själva verket är tvärtom. Statistik som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) publicerar får nog anses vara ganska tillförlitlig.

Det är information som destabilisatörerna inte är betjänta av. Alltså ingår det i destablisatörernas arbetsätt att förvränga, misstänkliggöra eller helt enkelt negligera statistiken.

Förvrängandet sker genom att man antingen använder statistiken och processera den på olika sätt som skulle få varje professionell statistiker eller kriminolog att vrida sig i plågot. Man kan plocka ut delar av den, hävda att vissa underlag saknas, att mätperioder är fel eller i stort sett vad som helst. Bara den vedertagna statistiken kan förvrängas, så.

Misstänkliggörandet handlar ofta om vem som är källa till statistik eller fakta. Och eftersom det är "det etablerade samhället" som ska misstänkliggöras - så är det ju bara att hävda att statistiken är fel eftersom den kommer från myndigheter. och myndigheterna försvarar giiiivetvis den struktur där man ingår. Alltså är statistik från BRÅ en del av den stora världskonspirationen.

Negligera är förstås enklast men också försåtligast. Det kan också kombineras med ett snyggt cirkelresonemang: Statistiken kommer från våra motståndare. De vill oss illa. Alltså har de fel. Alltså har vi rätt.

Det finns dessutom kombinationer av de olika metoderna. De senaste dagarna har jag på Facebook, från vissa avsändare, sett floder av länkar till diverse våldsbrott som refererats i media. Att på det sättet länka samman helt skilda händelser kan givetvis skapa en illusion av att verkligheten ser annorlunda ut än statistiken. Därmed kan man med en mild förvrängning skapa ett misstänkliggörande som är nästan omöjligt att argumentera emot med sakargument. För då kommer motargumentet: "Men titta själv; det står ju massor varje dag om mord och elände i medierna".

När det gäller våldsbrott blir exemplet på vad destabilisatörerna vill - och inte vill - extra solklart.

De vill inte att Sverige ska framstå som ett tryggt samhälle där vi kan lita på samhällsinstitutioner. Alltså gäller det att misstänkliggöra samhällsinstitutioner - för att skapa en större otrygghet i samhället.

Det gynnar destabilisatörerna. Men det gynnar inte dig och mig.

Inga kommentarer: