02 oktober 2015

Politiker som gör

Jag fick många kommentarer om min kritik av Kjell Bergqvist vid tisdagens flyktinggala. Nu blev Bergqvist måltavla på grund av sitt onyanserade yttrande, men kritiken hade gott kunnat gälla många andra så kallade kändisar, som använder sin lyskraft till ofta rätt onyanserade - för att inte säga populistiska - utsagor om det ena och det andra.

Men det är egentligen inte det värsta. Oskicket att prata snarare än att handla har spritt sig även till politiken. Jag vet inte om det är personvalskampanjer och provvalsprocedurer eller om det är något annat som ligger bakom. Kanske har sociala medier en del av skulden. Dessvärre är media dessutom allt sämre på att avslöja oskicket.

Som förtroendevald bör man rannsakas för vad man gör snarare än för vad man säger. Sitter man i ansvarig ställning så skadar det dessutom inte om detta rannsakande sker med utgångspunkt i resultatet - snarare än vad man i förväg påstår sig vilja uträtta.

Att i vackert målande ordalag beskriva ett samhällsproblem - det må vara vårdköer, flyktingmottagande eller guppiga vägar - kan vem som helst göra. Att säga sig vilja lösa ett samhällsproblem är inte heller så svårt. Men att ta tag i ett problem, hitta en lösning, och sedan se till att lösningen genomförs - det är desto svårare.

En del av problemet handlar helt enkelt om att prat aldrig behöver få konsekvenser. Möts man av kritik är det bara att prata vidare. Handling är desto svårare. För den vars handlingar får konsekvenser kan alltid få kritik - just det, av pratare. Som kan berätta hur man borde ha gjort i stället, att det minsann hade kunnat göras utan negativa effekter och att hade kunnat bli sååå bra - om man bara hade tänkt på det som ingen visste när agerandet skulle sättas i sjön.

Vilket ingen klandrar eller granskar - för dels är det svårt att granska effekterna av pratande utan handling, dels riskerar ju den som pekar finger aldrig att utsättas för kritik för annat än just för att peka finger. Och det kan man ju alltid prata sig ur.

Därför är min rekommendation att stötta politiker som gör. Politiker som snackar finns det alltid andra som gillar.

Inga kommentarer: