24 november 2015

Att se framåt

Nej, kära vänner (och antagonister) i regeringspartierna. Det är ingen vid sina sinnens fulla bruk som tror att ni plötsligt blivit rasister för att regeringen hastigt infört stramare regler för migration. De flesta av oss som följer politiken och är intresserade av samhällsfrågor är klara över var ni står. Rätt många r rent av ganska klara över de skillnader i synsätt som finns både inom och mellan partierna i regeringen.

Samma förhållande råder inom - och mellan - de borgerliga partierna. Att det växer fram förslag om att skärpa lagar och regler inom migrationens område är kanske inte så konstigt när situationen förändras dramatiskt på kort tid.

Därmed finns sex partier som klart och tydligt förstår att en del av politikens villkor heter ansvarstagande, och att det ibland innebär att man snällt får förhålla sig till en verklighet som inte alltid låter sig anpassas till idéer och värderingar.

Utöver dessa sex partier med erfarenhet av regeringsansvarets mödor finns också ett parti, som nu jublar över resta murar och sänkta gränsbommar. Detta parti har aldrig haft något till övers för öppenhet och rörlighet och försöker nu självklart vinna poäng på den akuta situationen. Det ha de inget för. Vi ska minnas att Sverigedemokraterna hade exakt samma inställning när dagens flyktingström bara var en liten rännil i jämförelse. SD har helt enkelt aldrig gillat att människor söker skydd i andra länder. Och de har aldrig gillat fri rörlighet och öppna gränser.

Men aldrig någonsin har heller kampen för att riva murar, öppna gränser och bejaka rörlighet varit viktigare. Mitt parti, moderaterna, inledde kampen för Sverige i Europa redan på 50-talet, och många av oss är fortfarande besjälade av samma ideal. Vi har sett murar falla och gränser överskridas, och vi vet vad som händer med människor som kan röra sig fritt, Vi tror på denna fria rörlighet inte bara för människor, utan också för varor och tjänster, för idéer och ideal, för ordet och tanken lika väl som för människorna och frukterna av deras arbete.

Ni behöver inte urskuldra er med texter på Facebook. Men ni kan visa att ni står för era ideal genom att agera för ett friare och öppnare samhälle även i morgon och i övermorgon. Och ni kan skapa förutsättningar för att fler kan söka sig till vårt land och finna en försörjning. Politik skapar möjligheter, nu mer än någonsin. Men det måste också vara rätt politik om möjligheterna ska komma på plats.

Inga kommentarer: