08 januari 2016

Ring ut det gamla

Det finns ingen resurs som är lika demokratiskt fördelad som tid. Vi disponerar alla 24 timmar om dygnet 365 dagar om året*, och det står oss alla fritt att själva värdera hur vi förfogar över alla dessa timmar och dagar. Lika fullt dyker det med jämna mellanrum upp resonemang om att tiden skulle vara "orättvist fördelad", senast i en kulturkrönika i DN av regissören med mera Stina Oscarsson.

Oscarsson gör som många andra misstaget att blanda ihop kvalitet och effektivitet. Det är inte automatiskt så att det som går fort också blir bra; ibland är det ena viktigare än det andra. Men problemet många skapar för sig själva är att tro att saker alltid blir bättre om man helt enkelt försöker göra saker liiiite bättre än innan. Men verkligt genomgripande utveckling sker sällan genom små, ständiga förbättringar (även om det alltid är viktigt även att försöka bli lite bättre). Den viktigaste faktorn för utveckling är att våga göra annorlunda.

En person som har exakt lika många minuter att förfoga över som Stina Oscarsson är MIchael Dahlén. Han är professor vid Handelshögskolan i Stockholm, och särskilt inriktad på konsumentbeteenden. Som en del av sin utveckling har han prövat på att byta ut vanor. Det har givetvis förändrat Dahléns tillvaro, och det som förändrat tillvaron är att han gjort andra saker snarare än att han gjort saker annorlunda.

Ett tips inför det 2016 som inte längre väntar runt hörnet, utan faktiskt är här just nu, det är därför att våga göra annorlunda. För om man gör som man har gjort, så kommer det att gå som det har gått.

Ska man då helt nonchalera möjligheter till små förbättringar?
Inte alls, ständig förbättring av det vi gör är också nödvändigt. Men världen blir inte bättre bara genom att vi till exempel bygger effektivare förbränningsmotorer. Det behövs också modernare teknik som genom förändring kompletterar förbättring. Det enda kan inte utesluta det andra.

Inför det nya år som just börjat känns det som att just nytänkande och omprövning är viktigare än på länge. Men då gäller det också, som sagt, att hellre göra rätt än att göra fort.
-----
*Jodå. Jag vet att det är 366 dagar just i år, och jag vet att det beror på att dygnet  egentligen är 23 timmar och 56 minuter långt. Men ibland kan effektiv användning av tid handla om att bortse från obetydliga detaljer - om de är just obetydliga.

Inga kommentarer: