07 mars 2016

Samhällsintresse

"Allt det här är ett tecken på att vi kanske inte längre kan vända oss till det allmänna när vi behöver en bostad". Så beskriver bostadsforskaren Helen Ekstam konsekvenserna av att allt fler bor inneboende eller har hyreskontrakt i andra hand. Det är en intressant beskrivning, som säger mer om samhällsklimatet än om bostadsmarknaden.

Visst har det allmänna ett ansvar på en fungerande bostadsmarknad; ett mycket viktigt ansvar, till och med. Det ansvaret handlar om att, i kraft av ett planmonopol, se till så att det är möjligt att bygga de bostäder som behövs i lägen där människor vill och behöver bo för att kunna forma sina liv. Själva byggandet av bostäder sköts bäst av byggföretag, och att sedan fylla bostäderna med människor som vill bo i dem - det klarar vi kloka och självständiga människor i regel av själva.

Men i breda kretsar finns verkligen uppfattningen att "det allmänna" borde "ordna bostäder" åt alla dem som idag är utan ett förstahandskontrakt. Att politiska beslut skulle vara lösningen på bostadsmarknadens problem är dock ganska naivt. Snarare ligger politiska beslut till grund för rätt många av de problem som ropar på en lösning.

Hur klarar då "det allmänna" den uppgift man faktiskt har för att klara behovet av bostäder?

Tja, det kunde nog i många fall vara bättre. I Stockholmstrakten kan vi läsa om hur kommuner bråkar om samma mark, och om hur allt fler byggbara områden görs till naturreservat just för att hindra bebyggelse. Miljö- och naturvård är viktigt, men det måste också ske med balanserad hänsyn. Andra exempel på hur samnhällsintresset sviktar är e mycket generösa reglerna för strandskydd, som dessutom hämmar möjligheter till utveckling i glesbygd. Listan kan göras lång, för när samhällsintresset bostadsbyggande ska vägas mot andra intressen, så finns det alltid en möjlighet att något annat går före.

Så; nästa gång du hör en politiker påstå att bostadsförsörjning är ett "samhällsansvar", fråga då den politikern vad vederbörande gjort för att underlätta för att fler bostäder ska kunna byggas. Det är politikens uppgift som regelmakare och domare. Själva byggandet, och att människor kan bo, flytta och röra på sig, det finns det andra krafter som klarar bättre.


Inga kommentarer: