05 januari 2009

Ett parti som andra, med alldeles egna problem

En av morgonens nyheter i Sveriges Radio handlade om svårigheterna med att locka unga till politiken. Det rubricerades i alla fall så, men visade sig handla om socialdemokraternas problem att locka unga och de följder detta sades få. De två personer som intervjuades var den socialdemokratiska partisekreteraren marita Ulvskog och den lika så socialdemokratiska professorn i statskunskap Gullan Gidlund. Reporterns partifärg är dock inte känd.

Visst har ungdomsförbundens medlemstal minskat, men vi som följer deras verkamhet iinser snabbt att det är de passiva medlemmarna som försvunnit. Visst hade dessa tusentals som endast betalade medlemsavgiften och gick på ett eller annat socialt evenemang betydelse för hela verksamheten, men något avgörande problem för rekryteringen av unga till politiken har denna utveckling - som dessutom pågått ganska länge nu - inte inneburit. Snarare vill jag minnas att somliga såg det väl ungdomliga regeringskansliet som ett problem i början av mandatperioden. Nu har det "problemet" uppenbarligen gått över (och var för övrigt aldrig något verkligt problem).

Att socialdemokraterna sedan har problem med förgubbningen av sitt parti angår inte oss andra nämnvärt. De andra två tredjedelarna av deras vänsterkoalition ser för övrigt påfallande ungdomliga ut vid en snabb jämförelse (utan att för den skull vara allt för djärva i sitt nytänkande).

Allt är således som förut. Det stora partiet anser inte bara själv att man har en särställning i politiken, man förväntar sig dessutom att andra aktörer anpassar sig. och, kanska värst av allt, det är precis vad andra aktörer gör! Två aktörer som verkligen borde står för integritet och oberoende ställer gärna upp på den socialdemokratiska problemformuleringen och ger den därmed legitimitet.

Ekot speglade nämligen ett socialdemokratiskt problem, som vanligt framställt som något som angår oss alla. och eftersom (s) har problem så måste väl alla partier ha det, eller?Arbetarpartiet tror att deras minskade attraktionskraft på ungdomar skulle vara ett samhällsproblem, när det i själva verket är en del av lösningen. Socialdemokratin är ingen samhällsnorm, och det är ytterst angeläget för vår demokrati att det klarläggs.

Inga kommentarer: