03 mars 2009

Sitter hjärtat till vänster?

Har haft ett par riktigt hektiska dagar och däremellan lagt tid på att uppdatera min hemsida. Det behövdes verkligen. Nuåker jag till Bryssel i två dagar och sedan väntar en lika mötefylld fredag.

Noterar i all hast i SvD att Konstfacks ledning inte tar ansvar för sina elevers handlingar. Det gör dem i mina ögon medskyldiga till de illdåd som omdömeslösa studenter kallat för konst. Jag håller fast vid att det missbruk av yttrandefriheten som dessa studenter ägnat sig åt inte bara är krininellt utan på sätt och vis mycket värre. Yttrandefriheten är för värdefull för att solkas av missdådare.
Noterar i samma tidning att högar med gatsten lägligt ligger och väntar på de vänsterelement som nu torde vara på vär till Malmö. Alla som gått på myten om att hjärtat sitter till vänster kan ju följa Davis Cup-matchen, eller snarare de illdåd (grov misshandel, skadegörelse, upplopp) som i vanlig ordning kommer att inrama "de folkliga protesterna". Det är hög tid att markera ordentligt mot de politiska krafter som anser att våld, hot och trakasserier är högst lämpliga metoder för opinionsbildning. Det kan samtidigt vara på plats att fundera över var dessa element hör hemma på den politiska skalan, och dra lämpliga slutsatser av detta.

Inga kommentarer: