08 juni 2009

Bakläxa

En riktigt underlig fågel i den lokala politiska faunan är Knivsta.nu. Den här gången har man visat sin kombination av självtillräcklighet och okunnighet genom en "opinionsundersökning", dock med mycket magert resultat. Sju procent av väljarna i Knivsta är, berättar UNT, enligt detta parti ett tillräckligt underlag för att säga att det är "oomtvistligt vad väljarna tycker".

Jag fylls av obehag inför sådana resonemang. Lägg ut en namninsamling eller ställ dig utanför en ICA-butik eller en vallokal några timmar - och vips har du en "oomtvistlig" uppfattning i en fråga.

Kära "knu-are": vare sig opinionsbildning eller inhämtning av människors uppfattning går rimligen till på det viset. Sättet att resonera visar nämligen ett totalt förakt för de 93 procent av medborgarna i Knivsta som INTE svarat på enkäten. Att göra de sju procenten representativa för dessa 93 är inget mindre än förakt för det som är själva grunden i demokratin: att allas, och inte bara ett fåtals, uppfattning kommer till uttryck.

Knivsta.nu gör återigen mer skada än nytta i den lokala politiken. Inte nog med att man saknar grundläggande insikt om demokratins principer, minst lika illa är att man uppenbart inte har en aning om vad de som är berörda tycker - trots att man grötmyndigt anser sig kunna göra sig till talesman för "alla som bor i Knivsta".

Skäms, Knivsta.nu. Det blir bakläxa både på metoden och på resultatet. Kanske är det dags för att i en enkät fråga om detta parti överhuvudtaget behövs.

3 kommentarer:

Daniel sa...

Men vänta lite nu herr Weiman! Vad ÄR en opinionsundersökning per definition? Om 7% har svarat så är det ju ett väldigt bra underlag. De hövdar ju inte att de genomfört en folkomröstning som du verkar tro. SVTs vallokalundersökning som fick stort genomslag och visade sig stämma väldigt bra överens med det slutliga resultatet baserades på 10.000 tillfrågade. Det blir 3 promille av antal som röstade i söndags och 1.4% av de röstberättigade.
Jag tycker mig ana ett visst förakt i ditt blogginlägg som slutar med ett ifrågasättande av Knivsta.nu:s existens. I själva verket är det hög tid för er gammelpartier att börja kommunicera med medborgarna på det sätt som Knivsta.nu gör på ett föredömligt sätt. Men enligt vad författarna av denna skrift: http://www.d2d.nu/2009/D2D_boken2009ny.pdf kom fram till så motarbetas alla former av förnyelse av den demokratiska processen konsekvent av samtliga gammelpartier. (läs andra stycket sidan 28). Se och lär istället av Knivsta.nu som inte bara brölar ut sitt budskap i megafon och hoppas att det tas emot väl av åhörarna/väljarna(läs:pöbeln) utan för en dialog med dem. Medborgardialog är ordet för dagen. Jag är inte politiskt engagerad för något särskilt parti. Men jag är mycket politiskt intresserad och framför allt mer av e-demokrati som företeelse än av partipolitik. Till viss del är jag partisk för Knivsta.nu då jag bygggt deras nya plattform på webben. Ett tips till slut: Betänk även att alla i Knivsta.nu röstar på andra partier i andra val än kommunvalet. Så gå inte för hårt fram på vad som kan vara dina egna väljare i Landstings- och Riksdagsval ;-)

Mikael Rye-Danjelsen sa...

Hej Erik!
Du är fortfarande lika dåligt påläst på vår undersökning som när vi talades vid utanför vallokalen i söndags.

Den enda invändningen statistiskt på vår undersökning är att den i huvudsak omfattar de som röstade i EU-valet. Men du kan väl inte mena att den gruppen är diskvalificerad att ha en åsikt om kummunens ekonomi?

Långt över hälften av de som röstade i Alsike svarade på vår enkät under de 4 timmar som jag stog där. Vi fick in 581 enkätsvar av de 3.393 som röstade i kommunens vallokaler. Det är 17% och det är en mycket hög andel. Omräknat att vi stog 4 av 11 timmar utgör det 47% av de som röstande (om man röstar jämt över tiden, inte helt säkert). Lite mer ödmjukhet innan du kallar våra medborgare i kommunen för en litet särintresse. Vi har olika demokratisyn där jag anser att medborgarna i vår kommun har något mer att bidra med mer än att lägga i en röstsedel var 4:e år.

Mikael Rye-Danjelsen, Knivsta.Nu

Erik Weiman sa...

Jag diskvalificerar inte någon från att ha en åsikt om Knivsta kommuns ekonomi, lika litw som jag diskvalificerar någon från att ha åsikter om ambulansen i Skutskär, tågtrafiken mellan Sala och Heby, akutmottagningens öppettider i Enköping eller verksamheten på Akademiska sjukhuset - för att ta några av de brännande frågor som medborgare tagit kontakt med mig om bara under de senaste veckorna. Lägg därtill några hundra besök här på bloggen och ett antal (jag räknar dem inte) telefonsamtal, e-postmeddelanden och massor av andra medborgarkontakter. Detta pågår varje dag, varje vecka, året runt. Att på olika sätt hålla kontakt med medborgare och därmed väljare är i själva verket ett överlevnadsvillkor för varje förtroendevald politiker.

Det är nämligen vad vi är - och samtidigt orsaken till min reaktion. Vi som är förtroendevalda reprsenterar våra väljare och därmed alltså skyldiga - ja, skyldiga - att på olika sätt hålla oss uppdaterade med vad våra väljare tycker. Att reducera det engagemang som många väljare visar - se till exempel Gert Höglund från Enköping i ett tidigare inlägg här på bloggen - till att ens påstår att det inskränker sig till att "lägga i en röstsedel vart fjärde år", det visar på en ren oskicklighet i att verka i ett politiskt system som bygger på representativ demokrati. Men det finns ytterligare ett problem.

Kommunalpolitiska frågor (inklusive landstingen) är många gånger oerhört komplicerade och mångfacetterade. Själva poängen med det politiska arbetet handlar många gånger om att göra svåra överväganden och tuffa prioriteringar. Det är då också högst angeläget både att värdera alla argument men också att kunna värdera vilka som för fram dessa olika argument och på vilka grunder det görs. I slutändan är det också mycket angeläget att kunna värdera konsekvenserna för dem som är berörda, oavsett om det gäller en detaljplan eller framtiden för en skola eller en vårdcentral.

Därför handlar rollen som förtroendevald politiker i hög grad om att kunna värdera och dra slutsatser, och att utifrån detta fatta allsidiga beslut - och att i vissa fall våga fatta dessa beslut även om de får negativa konsekvenser, om det finns skäl till detta.

Om man mot den bakgrunden tycker att man kan klara ut en kommuns nästan hela intäktsbudget genom en enkel opinionsundersökning har man visat att man inte förstått komplexiteten i ett budgetarbete. Det har verkligen ingenting att göra med synen på väljarna, annat än att man möjligen underskattar dem genom att reducera dem till subjekt för en enkel opinionsundersökning.

Det politiska förtroendeuppdraget förutsätter en djup, långvarig och ständigt pågående dialog med de medborgare man företräder. Det kräver i sin tur också en respekt för de olika uppfattningar som finns bland medborgarna, som i själva verket är orsaken till att det finns olika politiska partier.