12 juni 2011

Till försvar för demokratin

På min bokhylla på jobbet har jag en gatsten liggande. Jag får ibland frågan varför den ligger där, och då brukar jag svara att den finns som en påminnelse om varför jag egentligen är politiskt aktiv. För det politiska engegemanget utgår, i alla fall för mig, givetvis inte från en obändig vilja att utöva politisk styrning över sjukvård eller kollektivtrafik.

Gatstenen firar dessutom tioårsjubileum som prydnadsföremål på arbetsplatsen. För tio år sedan genomgivk vårt land nämligen ovanligt grova exempel på vad det är i rättstaten, demokratin och politiken som är värt att försvara och kämpa för. Om detta kan vi nu, i samband med tioårsminnet av Göteborgskravallerna läsa i diverse media.

Exakt vad som hände kommer vi troligen aldrig att riktigt få veta. Dels var händelseförloppet milt talat förvirrat, men framför allt skiljer sig uppfattningen om orsaken till det som hände så markant mellan olika sagespersoner att det sannolikt är helt omöjligt att ur olika utsagor mana fram en objektiv skildring.

Men det finns ändå några så kallade faktiska omständigheter så här i efterhand.

En av dem är att 170 poliser enligt uppgifter i media har undergått en rättslig prövning. Ingen av dem har, fortfarande enligt uppgift, fällts. I en rättstat (jag hävdar att vi lever i en sådan - mer om detta strax) brukar det innebära att man är oskyldig, det vill säga man har prövats och friats för det man läggs till last för.

En annan uppgift, klippt direkt från Svenska Dagbladet som tagit uppgiften från radioprogrammet Kaliber, är att tredjedel av dem som dömdes i samband med Göteborgskravallerna har dömts för brott igen de senaste fem åren. Våldsamt motstånd, misshandel, brott mot knivlagen och narkotikabrott är de vanligaste brotten.

Det är nu på sin plats att för tydlighets skull påpeka att jag ingalunda påstår att just "vänsteraktivister" skulle vara definitionsmässigt kriminella. Däöremot är en anna sak uppenbar, och det är att synen på rättstaten skiljer sig ganska markant mellan olika delar av det politiska spektrat. I vissa kretsar (exakt vilka åsikter de har är något mindre viktigt) uppfattas det som legitimt att bryta mot lagar som man inte gillar, till och med om detta innefattar våldsbrott riktade mot enskilda personer. Att det inte sällan finns kopplingar mellan dylika rörelser och mer uppenbart våldsinriktade politiska rörelser i utlandet, till exempel FARC-gerillan i Colombia, gör inte saken bättre. Försök att rättfärdiga stöd till terrorrörelser med att göra jämförelser med exempelvis motståndsrörelsen mot nazisternas ockupationer eller Nelson Mandela är bara pinsamma.

Sverige är en demokratisk rättstat. Vi har allmänna val, oberoende domstolar, en dokumenterad rättsprocess och alla de fri- och rättigheter som tillkommer en demokratisk rättstat.

Mot denna rättstat finns ett motstånd, från människor som anser att det är legitimt att missbruka dessa givna fri- och rättigheter. Bland metoderna för att manifestera detta finns kast med gatsten, men också andra bruk av vapen och våld både mot samhällsinstitutioner och mot enskilda.

De som hotar rättstaten hotar också demokratins grundval och därmed också alla de fri-och rättigheter som händer samman med ett fritt och demokratiskt samhälle. Därför är det viktigt att ha en gatsten i bokhyllan för att varje dag bli påmind om att hoten mot det fria och öppna samhället hela tiden är påtagliga och närvarande. Och att det värsta som kan hända oss som har politiska förtroendeuppdrag inte är att vi kan bli bortröstade när vi förlorar ett val. Det är att vi förlorar möjligheten att ställa upp i allmänna val.

2 kommentarer:

JR sa...

Om du läser Göteborgskommissionens utredning får du en alldeles utmärkt bild av vad som hände. I princip läggs skulden för själva förloppet på polisen. De försatte både demonstranter och polismän i fara. De hindrade grundläggande yttrandefrihet begick brott mot grundläggande mänskiga rättigheter.

Uppdrag Gransknings reportage av rättsrötan kring de som dömdes är en alldeles utmärkt källa. ett av de mest genomarbetade journalistiska granskningar som någonsin gjorts i Sverige. Polisens klippa- och klistraövningar av bevismaterial är ganska väl exponerade där.

Jag var själv inte demonstrant men jag var aktiv kring EU-toppmötet och rörde mig på stan och jag var också mycket insatt i det rättsliga efterspelet (och en av UGs bakgrundskällor). Jag har sett i stort sett allt videomaterial som finns och vet hur vinklad medierapporteringen var.

Kalibers genomgång är problematiskt på många sätt eftersom de räknade med alla brott under de här dagarna. Alla som begick brott under kravallerna gjorde det inte heller av politiska skäl. Exempelvis var det högerextremister som störde ut polisens radio, inte den s k "sambandscentralen". Så återfallsbrottslighet har inte så mycket att göra med (m):s politiska motståndare som du insinuerar.

Jag tycker det är dags att hela det politiska spektrat tar avstånd från den rättsliga fars som blev efteråt. För det var en fars ovärdig en demokrati och en rättsstat. För mig som politiskt intresserad, partipolitiskt obunden men väldigt insatt blir jag bara förbannad på såna okunniga inlägg som dina. Mer skall man kunna begära av en folkvald politiker. Bättre kan du. Läs på!

Erik Weiman sa...

Först vill jag påpeka att jag ränkar även de så kallade högerextremisterna till mina politiska motståndare, i ungefär samma grad som dem till vänster. Jag betraktar dem nämligen som samma skrot och korn.

Därefter kan det ju vara på sin plats att ha i minnet varför polisen, med sin ställning i samhällsmaskineriet, överhuvudtaget hade anledning att agera, nämligen de olagligheter som pågick.