13 augusti 2011

Ride of Hope - för barnens skull

Idag hade jag nöjet att ta emot två symboliska spikar från "Ride of Hope", Barncancerfondens årliga cykellopp till förmån för Barncancerfonden. Läs mer här.

Skälet till att jag stod som mottagare är att ett Ronald McDonald-Hus, det femte i Sverige, byggs i Uppsala med byggstart nästa år. För oss som ansvariga för ett av landets största universitetssjukhus med en omfattande barnsjukvård är detta givetvis ett oerhört angeläget projekt. Att en aov orsakerna till att huset byggs är det nationella projektet Skandionkliniken gör inte saken mindre angelägen. Till detta kommer, som exempel, också den satsning på en särskild intensivvårdsavdelning för barn som nu byggs upp vid Akademiska sjukhuset. De två riksspecialiteter, för kraniofacial kirurgi och avancerade brännskador, som vårt landsting fått ansvar för har också stark inriktning på barn. Akademiska sjukhuset är också starkt när det gäller barnkirurgi, neonatalvård och mycket annat med särskild inriktning på barn, till exempel inom psykiatrin.

Allt detta görs som ett led i att utveckla Akademiska sjukhuset som ett ledande universitetssjukhus, men självklart också med en särskild omtanke om barns behov. Jag tror inte att det finns någon som är oberörd av barn som drabbas av svåra sjukdomar. Det drabbar dessutom inte bara det sjuka barnet utan blir en angelägenhet för hela familjen - inte minst det sjuka barnets syskon.

Vi i Alliansen tittar också på fler satsningar för barnens bästa. På detta som på många andra områden har mycket gjorts - men mycket återstår att göra. Och på detta som på andra områden är det konkreta satsningar snarare än prat och flashiga utspel som ger resultat.

1 kommentar:

Leif Ekstedt sa...

Det är glädjande att följa Alliansens strävan att förstärka resurserna vad gäller både barn och vuxna. Grunden för människors trygghet gynnas av en väl fungerande sjukvårdsresurs.