11 augusti 2011

Samarbete för de äldres bästa

Dagen har ägnats åt diskussioner med kollegorna i länets kommuner. Ämnet har varit hur vi på bästa sätt kan ta hand om dem som har de största behoven av landstingets och kommunernas insatser, nämligen de mest sjuka äldre.
Allt för ofta får jag del av berättelser om gamla och mycket sköra människor som kommer till Akademiska sjukhuset för operation eller behandling och sedan blir liggande kvar på en vårdavdelning för att vi idag inte har någon annan lämplig vårdform. På sjukhuset ska man definitivt bli inlagd om man behöver det stora och kompletta sjukhusets resurser, men efter en operation, en stroke eller en infektion måste man - särskilt om man är gammal och skör - också kunna få en riktigt bra omvårdnad och eftervård.
I Östhammar startade vi för ett år sedan arbetet med att inrätta en närvårdsavdelning, och i våras kunde den invigas. Nu finns 18 platser som sparar massor av ambulanstransporter mellan Uppsala och Östhammar, gör att äldre kan vårdas närmare hemmet, ger möjlighet till avlastning för anhöriga och kopplar ihop boende och vård på ett bra sätt.
Vårde blir alltså bättre. Parienterna är nöjda och mer vård och omvårdnad kan ges till dem som har de största behoven.
Men det måste ju kosta jättemycket...Eller???
Nej. Sanningen är att detta faktiskt kostar mindre än att göra som man brukar. En vårdplats på sjukhus är dyr, mycket dyr. Räknatn per vårddygn blir det alltså väldigt dyrt om det i sjukhussängen ligger en patient som med fördel kan vårdas någon annan stans. Det gör att närvårdsarbetet är bra för alla inblandade - och man kan fråga sig varför vi inte kommit i gång i fler kommuner med det som redan har startat i Östhammar.
Hösten 2011 är detta, tillsammans med att hålla ett vakande öga på landstingets ekonomi, en prioriterad fråga. Före mandatperiodens slut vill jag att Uppsala län ska ha den bästa omvådnaden och vården om de mest sjuka äldre. Jag tror att det kan göras, och det på ett sätt som dessutom hjälper till att klara landstingets ekonomi. Alla vinner på bättre samverkan om de äldre!

Inga kommentarer: