16 september 2011

Demokrati

På måndag ska jag svara på en fråga av Vänsterpartiets Sören Bergqvist om hur vi hanterar vårdcentraler som går från att  vara upphandlade till att ingå i landstingets vårdval. Det är ytterst oklart vad Vänsterpartiet egentligen vill, men frågan ska förstås få ett svar.

Bergqvist själv har redan börjat föra debatten i media, har jag noterat, men jag föredrar  att föra diskussionen i landstingsfullmäktige. Det beror på att jag är stolt över att vara folkvald och ser landstingsfullmäktige som den självklara arenan för en debatt mellan oss förtroendevalda. I dessa dagar när vi firar 90-årsjubileet av den allmänna rösträttens införande ser jag det som extra viktigt att verkligen hålla det demokratiska systemet högt.

Därför har du ännu inte kunnat se mitt svar till Bergqvist i media. Jag tycker nämligen att det är självklart att han först får mina besked från landstingsfullmäktiges talarstol; sedan kan media gärna refrera våra idéer och tankar.

Men på måndag ska det bli ett nöje att förklara hur vi både kan stärka landstingets ekonomi, patienternas valfrihet och kvalitén i primärvården. Som ett led i en politik som fungerar.

2 kommentarer:

En annan åsikt sa...

Intressant, gäller inte samma sak för debatten om specialistsjukvården som ska vara imorgon? Där hade ni ju en artikel publicerad idag, borde den inte sagts i fullmäktiges talarstol först, i konsekvensens namn?

Erik Weiman sa...

Skillnaden är att i det första fallet ställde bergqvist en fråga, som jag ville att att han och inte massmedia skulle får höra svaret på först. Det är ju inte så trevligt att få läsa ett sådant svar i tidningen.

I det andra fallet rörde det en diskussion som pågått i nästan ett år, där våra åsikter sannerligen inte kan vara obekanta.