15 september 2011

Förnyelsen fortsätter

Tre nya filialer startar nu i landstingets primärvård. De tre filialerna är nya exempel på hur förnyelsen fortsätter. Det räcker nämligen inte med att utveckla och förnya genom att hitta på nya saker - den verksamhet som redan bedrivs måste också bearbetas för att ge alla som bor i länet en riktigt bra hälso- och sjukvård.

De tre vårdcentralsfilialerna är bara ett av många exempel på denna förnyelse. Den bygger ofta på de verksamhetsbesök som vi hela tiden gör ute i  landstingets verksamhet. De ger oss en bra bild av den verksamhet som bedrivs och om hur sjukvården faktiskt fungerar.

En annan värdefull källa till idéer är de många kontakter vi har med människor som själva har erfarenheter av vården. I stort sett varje vecka får jag brev, telefonsamtal och möten med människor som har berättelser om hur vården fungerar. Det ger goda inspel och idéer.

I mina möten dominerar tre frågor. Den ena är att vården är krånglig. Den andra är att väntetiderna och köerna är för långa. Den tredje är att människor vill kunna välja och bestämma mer över den vård de har behov av.

Under de närmaste åren ska vi ta fasta på det. Vården ska bli enklare att komma i kontakt med och mer köfri och valfri. Förnyelsen ska fortsätta, och bygga på det som patienterna väntar sig och kräver.

Inga kommentarer: