15 september 2011

Kollektivtrafik - en bra affär för alla

En av de viktigaste frågorna på landstingets bord är kollektivtrafiken. Än viktigare blir frågan, när landstinget från årsskiftet får hela ansvaret för all trafik i vårt län. Det gör att vi ännu mer måste göra de bedömningar, överväganden och prioriteringar som krävs för att få en väl fungerande trafik.

Det innebär också att noga pröva hur ansvaret för att finansiera trafiken fördelas så bra osm möjligt mellan skattebetalarna - som betalar huvuddelen - och den som nyttjar den fina kollektivtrafik som vi ställer till resenärernas förfogande.

Den diskussionen blir dessutom extra aktuell när det är dags att se över taxorna för kollektivtrafiken. Det gäller särskilt med tanke på det mycket tuffa mål vi satt upp: kollektivtrafikens andel av resandet ska fördubblas.

Om en verklig utveckling av kollektivtrafiken ska kunna äga rum, så måste både de som betalar skatt och de som reser vara med och dela på kostnaderna. Dessvärre finns det dock krafter i den politiska debatten, som i sin tro att det gynnarkollektivtrafikeresandet mest tänker på sig själva och sin egen situation.

En väl fungerande kollektivtrafik kan aldrig vara gratis. Nästa år kostar den en bra bit över 500 miljoner kronor, och inget tyder på att den kostnaden inte kommer att öka ytterligare. Nya tåglinjer, satsningar på stadstrafiken i Uppsala och bättre komfort och miljö är tre sådana satsningar. Och när en lågkonjunktur hotar blir det viktigare än någonsin att kollektivtrafiken fungerar.

Inga kommentarer: