26 september 2011

En bra dag på jobbet

Vissa dagar innehåller ofrånkomligen mer än andra. Idag har vi inte bara haft sammanträde med landstingsstyrelsen och efter lång tids noggrant sökande kunnat presentera en ny chef för Akademiska sjukhuset. Förmiddagen ägnades åt ett mycket givande miniseminarium om forskning och utveckling med många spännande inslag.

Vi, ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen, fick under några timmar tillfälle att ta del av synpunkter från Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet, Läkemedelsverket och näringslivet. Det gav tillfälle både att fundera över styrkor i nuläget och om vad som kan komma att behöva göras för att behålla den starka position som byggts upp både under 300 år som universitetssjukhus och under de senaste intensiva åren.

Men vänta nu? Är inte Akademiska sjukhuset ett "sjunkande skepp"? Håller inte forskningen på att totalhaverera? Detta kan väl inte stämma?

Jo, faktiskt. Dagens seminarium var snarare en viktig bekräftelse från oberoende aktörer om hur situationen för sjukhuset faktiskt ser ut. Antalet kliniska läkemedelsprövningar ökar, Uppsala universitet och inte minst vetenskapsområdet för medicin och farmaci har tagit för sig rejält beträffande strategiska forskningsanslag. Akademiska sjukhuset befinner sig i frontlinjen på flera forskningsområden och har en bra struktur för att kunna skapa nya innovationer.

Men det finns också orosmoln, som givetvis också kom upp till diskussion. Den kliniska, patientnära forskningen har en utsatt situation i vårt land och måste få en starkare ställning. Tydliga önskemål om en strategi för landstingets forskning och utveckling efterfrågades (jodå, arbete pågår) och vikten av ett ännu närmare samarbete mellan klinik, akademi och näringsliv efterlystes (vi jobbar på det också).

Roligast av allt var de inbjudna talarnas uppskattning över att frågorna sattes i fokus, och visst kändes det bra att få nöjet att leda ett seminarium som detta. Vi har massor av hårt arbete framför oss, men det känns riktigt bra att vara på rätt väg. Även när det gäller forskning och utveckling.

Inga kommentarer: