08 september 2011

Lite planering skadar ju inte

UNT gör idag stor sak av att en motion om direktbuss till Akademiska sjukhuset föreslås bli avslagen av landstingsfullmäktige. Det kan vara på plats att reda ut orsaken till avslaget.

Vid årsskiftet tar landstinget över ansvaret för länets kollekitvtrafik, inklusive stadstrafiken i Uppsala. Det ger oss helt nya möjligheter att planera och samordna all kollektivtrafik i Uppsala stad och i länet - och innebär ett ansvar för att trafiken också organiseras just så planmässigt och genomtänkt.

Att i det läget på politisk nivå hantera en enda busslinje - hur viktig den än må vara - skulle vara att släppa denna viktiga planeringsprocess redan innan den har kommit igång.

Att personalen på sjukhuset, med parkeringsproblem och allt, tycker att idén är intressant kan jag förstå. men hur en rutinerad politiker som Vänsterpartiets Sören Bergqvist kan lägga ett sådant förslag är lite svårare att begripa. Ska länets trafikplanering från och med nu bygga på enskilda initiativ och hugskott från enskilda landstings- (och kommun-) politiker och andra intressenter, så får vi inte bara en kollektivtrafik som är hutlöst dyr. Den kommer också att bli skandalöst dålig.

Av remissvaret från UL, skrivet av tjänstemän med hög kompetens på kollektivtrafikens område, framgår aalla de goda skäl som behövs för att avslå motionen. I det ingår att förhållandena inte ens förbättras för passagerarna, som många gånger skulle tvingas till fler byten. Däremot finns billigare och effektivare åtgärder att ta till, som bättre skyltning och anpassning av tidtabeller. Det är så en effektivare kollektivtrafik skapas.

Alliansen arbetar för att skapa en effektivare och mer funktionell kollektivtrafik. Det är ett område i samhällsplaneringen som lämpar sig sällsynt illa för polulistiska utspel för att knipa billiga poäng. Jag är glad över att den motion Bergqvist skrivit fått en seriös behandling av de remissinstanser som svarat. I landstingsstyrelsen kommer vi att ge motionen den behandling som den så väl förtjänar.

Inga kommentarer: