07 september 2011

Välkommen till vår primärvård!

För fem år sedan hörde primärvården i vårt landsting till de sämsta i Sverige. Tillgängligheten var mycket dålig, väntetiderna långa och ekonomin usel. Dessutom var trivseln bland personalen inte den bästa.

Vi i Alliansen genomförde ett antal reformer för att komma till rätta med problemen. Ett nbytt system för hur verksamheten ersätts, från ramanslag till ersättning per patient. Det listningssystem som gällt sedan husläkarrefomen gjordes om. Patienternas möjlighet att välja vilken husläkare och vårdecntral de vill gå till förstärktes. Med andra ord: ett antal reformer av den typ som dagens rapport från SNS diskuterar. Resultatet har varit över förväntan. Visserligen har vi inga vetenskapliga belägg för exakt hur mycket bättre det blivit - men patienterna, personalen och vi i Alliansen är nöjdare än för fem år sedan.

SNS får gärna komma till Uppsala, så ska vi berätta vad som hänt med vår primärvård sedan 2006. Även om det saknas vetenskapliga belägg, så är medborgarnas och patienternas betyg solklart. Och det är kanske ändå den viktigaste framgångsfaktorn.

Inga kommentarer: