19 oktober 2011

Bättre vård ger nöjdare medborgare


Att vården granskas både av media och av våra politiska motståndare är helt naturligt, mend et gör det också desto viktigare att se vilka helt objektiva granskningar som görs; till exempel undersökningar som visar vad de som är direkt berörda faktiskt tycker. En sådan undersökning presenterades helt nyligen, och den visade att medborgarna inte bara är ganska nöjda med vården som den är; de blir dessutom allt nöjdare!

Man kan givetvis fundera över vad det beror på. Man ska då först som sist komma ihåg att undersökningen visar läget på nationell nivå snarare än i ett enskilt landsting. Men då ska man också ta med i beräkningen att nio av landets 21 landsting idag styrs av Alliansen (i vissa fall tillsammans med andra partier) och att 5,5 av landets drygt nio miljoner invånare lever i ett landsting där landstingsstyrelsens ordförande är moderat.

Inte nog med det. I sju av dessa nio landsting, och bland dem sex av landets sju största, har Alliansen varit i majoritet två landstingsval i rad. Medborgarna har alltså fått pröva Alliansens politik, och tyckt att den fungerar bra. Väl så viktigt är också att ett förnyat förtroende ökar möjligheten att arbeta mer långsiktigt. De reformer som inleddes 2006-2007 börjar först nu få fullt genomslag.

Att medborgarna blir allt nöjdare märks inte bara på valresultatet. En annan intressant mätare är faktiskt debatten om privata sjukvårdsförsäkringar. Den minnesgode kommer kanske ihåg hotet från valrörelsen 2006; om ”borgarna” skulle vinna valet skulle en flod av privata sjukvårdsförsäkringar välla över landet och de mest bemedlade skulle gå före i de långa köer som – redan då, får man kanske säga – präglade sjukvården.

Nå, det som hänt sedan dess är att köerna faktiskt har blivit kortare och att intresset för privata försäkringslösningar svalnat i samma takt. Fortfarande är väntetiderna svensk sjukvårds största problem, men utvecklingen går åt rätt håll och kommer att vara den viktigaste frågan på Alllansens dagordning tills problemet är borta.

Vi i Alliansen är stolta över svensk sjukvård. Men det finns mycket kvar att göra ör att förbättra den ytterligare. Vi har idéer och konkreta lösningar, och det mesta pekar på att det vi gör verkar i rätt riktning. Därför ska arbetet med att utveckla svensk sjukvård fortsätta. Under de närmaste dagarna är den moderata partistämman en naturlig plats för att fortsätta den diskussionen, men arbetet bedrivs också i landsting och kommuner och självklart även i riksdagen. Det viktigaste med det arbetet är givetvis att de människor som är berörda är nöjda med det vi gör. Därför är det en viktig signal att förtroendet för vården ökar.

Inga kommentarer: