01 oktober 2011

Bra regler behövs - men samarbete är helt nödvändigt

Det är bra att Aftonbladet granskar den svenska sjukvården, och alldeles utmärkt att psykiatrin sätts under lupp. Allt för länge har den allmänna föreställningen varit att vården helt enkelt fungerar och att den svenska modellen med en vård som finansieras solidariskt via skatt och i allt väsentligt också produceras i offentlig regi är den ideala lösningen. Det vi nu ser allt fler exempel på är att det finns betydande möjligheter att utveckla den modellen.

Våra politiska motståndare fokuserar dessvärre helt på varje liten avart man kan hitta bland vårdgivare utanför landstingens egna verksamhet, men i själva verket är en av uppgifterna för oss som är politiskt verksamma i vården att hitta de djupgående brister som finns i vården som helhet. Att tro att vården kan  reformeras genom att jaga privata vårdgivare är inte bara missriktat, det är också ganska naivt. Det ger om inte annat Aftonbladets granskning goda belägg för.

Men det gäller också att se vården för vad den är. Svensk häslo- och sjukvård skulle inte vara i närheten av de kvalitetsnivåer den ändå uppnår - alla brister till trots - om det inte fans ett långvarigt och nära samarbete med verksamheter utanför själva sjukvården. Det gäller inte minst de otaliga företag som skapar och utvecklar läkemedel och medicinteknisk utrustning.

När media då talar om "bindningar" mellan industrin och vården, så glömmer man en viktig sak. OM arbetet med att ta fram och utveckla läkemedel och medicin-teknisk utrustning inte kan ske utan detta nära samarbete så hade vi inte haft alla de produkter som dagligen bidrar till räddade liv och en bättre hälsa i befolkningen. Vi hade då haft en sjukvård som var både dyrare och sämre än dagens.

Dessvärre möter jag denna farliga naivitet även i mitt dagliga arbete - och med politiskt ansvar för ett stort universitetssjukhus kan jag bara konstatera att naiviteten är närmast farligt skadlig. Tron att vården klarar sitt uppdrag utan nära och intensivt samarbete med externa samarbetspartners är som att tro att en människa kan klara livhanken genom att låta bli att äta och dricka för att minimera risken att få i sig skadliga ämnen.

Därrför måste miljön i vården - och i synnerhet på ett ledande universitetssjukhus - vara öppen för sådana samarbeten. Öppenheten måste självklart förenas med noggranna regler som säkrar integritet, patientsäkerhet och objektivitet, och det måste framför allt vara otvetydigt hur reglerna för ekonomisk ersättning är utformade, just för att säkerställa att inga otillbörliga bindningar finns.

I måndags höll landstingsstyrelsen seminarium på detta tema. Slutsatsen av seminariet var kristallklar. Samverkan mellan näringslivet och vården måste förbättras ytterligare. Alternativet är en både sämre och dyrare vård, och en ökad risk för att svensk forskning och industriell utveckling halkar efter. Om detta finna massor av rapporter.

Jag kommer att jobba vidare för att göra Akademiska sjukhuset till ett ännu starkare nav för regionens näringsliv. Hur vi gör det kan du till exempel se på Arlanda flygplats, där utställningen "För livet" just nu presenterar en rad sådana samarbeten.

Vi har mycket att vara stolta över i Uppsala. Måtte inte politisk naivitet och inskränkt syn på samarbete mellan näringslivet och vården äventyra detta.

Inga kommentarer: