12 oktober 2011

Patientavgifter e

Arbetsdagen slutade idag med ett besök hos Radio Uppland, som gärna ville veta mer om våra tankar kring landstingets patientavgifter. Jag har förstått att det cirkulerat uppgifter om att det redan finns ett färdigt förslag om nivån på de kommande patientavgifterna, men det stämmer inte. Däremot har vi fått ett undelag från våra tjänstemän, som vi nu ska ta politisk ställning till.

Beslutet om patientavgifter ingår i landstingets plan och budget, och är en del av den totala verksamheten och ekonomin i landstinget. Därför går det inte att diskutera avgifterna isolerat frånn verksamheten eller ekonomin som helhet. Att bryta ut avgifterna och diskutera dem separat är helt enkelt inte något särskilt bra sätt att ta ansvar.

I Alliansen diskuterar vi just nu hur olika delar av vården hänger ihop och tillsammans bildat det trygghetsnät som den samlade välfärden ska utgöra. Som en naturlig del av detta diskuterar vi också vårdens finansiering, och vilka förväntningar vi har pöå den vård som ska utföras. Det är givetvis en ganska komplicerad process som kräver både ansvar för landstingets ekonomi och omtanke om verksamhet och patienter. Jag är övertygad om att vi kommer att kunna hitta en bra balans mellan ekonomi och verksamhet, och mellan patienternas förväntingar och verksamhetens möjligheter.

Hur radion kommer att skildra detta, och redigera intervjun, återstår att se. Det är givevis lätt att skildra en diskussion om patientavgifter i ett läge när landstingets budget ska fastställas som en höjning som är nödvändig för att få bdgeten och ekonomin att gå ihop. Men den som följt vårt landsting och arbetet med landstingets ekonomi de senaste åren förstår säkert att vi ständigt balanserar ansvar för ekonomin med omtanke om verksamheten. Om avgifterna kan vara ett led i detta, så är det givetvis bra.

Den 31 augusti lägger landstingsstyrelsen fram sitt förslag till budget. När arbetet med att förbereda detta är klart, kommer jag att berätta mer om hur vi resonerar.

Inga kommentarer: