24 oktober 2011

Vardag efter en härlig partistämma

Fyra dagar i Örebro är lagda till handlingarna. I går eftermiddag kom jag hem efter en riktigt intensiv och spännande partistämma. Den sista dagen ägnades bland annat åt hälso- och sjukvårdspolitik, med viktiga diskussioner om vårdens organisation och verksamhet. En fråga som engagerade mycket, och ledde till flera viktiga inlägg, handlade om bristen på specialistsjuksköterskor. Samstämmigheten är stor om att detta är ett problem som måste lösas, och att det behövs både nationella och lokala initiativ för att komma åt det. Däremot fanns det också en samsyn om att det knappast är partipolitiska belsut på en stämma som bidrar till problemets lösning. För egen del kommer jag att fortsätta att driva frågan i Sveriges Kommuner och Landstings förhandlingsdelegation, där arbetsgivarfrågor kan drivas på det nationella planet. Här i länet finns det goda sjkäl att dryfta frågan både med Uppsala universitet - och det gör vi! - och med länets kommuner.

En annan viktig fråga är den patientnära forskningen, där partistämman fattade beslut om att ytterligare satsningar måste ske. även detta är inte i första hand ett beslut för en partistämma - men vi som kommer att möta staten i förhandlingar om ett så kallat ALF-avtal om amverkan kring den kliniska forskningen mellan staten (som ju äger och driver universiteten med medicinska fakulteter) och landstingen som driver universitetssjukhus. det gladde mig mycket att samstämmigheten i partiet är stor om vikten av dessa frågor. Att Sverige nu satsar mer än någonsin på forskning - och att Uppsala fått betydande delar av dessa satsningar - räcker inte för att klara skivan på längre sikt. Om vi inte satsar offensivt på detta område är risken uppenbar att vi halkar efter.

Många spännand edebatter och viktiga beslut, med andra ord - och inte bara Carl Bildt som dansade med Lotta Engberg. men vi hann med att ha roligt tillsammans också.

Inga kommentarer: