24 oktober 2011

I framkant

Idag gör Radio Uppland ett riktigt bra reprotage om den specialiserade vård som ges på Akademiska sjukhuset - en vård som i många fall håller världsklass. Under de senaste fem åren har "Ackis" dessuotm flyttat fram sina positioner, bland annat genom att vara ett av fem universitetssjukhus i landet som fårr Rikssjukvårdsnämndens uppdrag att bedriva så kallad rikssjukvård. Jag har förmånen att sitta i nämnden, vilket ger en bra överblick över hur svenk sjukvård utvecklas på den allra mest specialiserade nivån.

Det är exakt så som det framgår av reportaget. De ledande universitetssjukhus som kan koncentrera sig på vissa områden flyttar fram sina positioner, inte bara nationellt utan även på den internationella arenan. Akademiska sjukhuset hör dit, och det beror inte minst på ett nära samarbete - som jag skrivit om tidigare här på bloggen - med exempelvis Uppsala universitet och andra viktiga institutioner i Uppsala med omnejd.

Men det finns orosmoln. Ett sådant är en utveckling där Akademiska sjukhuset inte ges den möjligheten att hålla kvar sin spetsprofil. Den som bor i Uppsala län ska självklart få tillgång till bästa tänkbara vård; det är en av vårt landstings viktigaste uppgifter. men all vård måste för den skull inte ges just på Akademiska sjukhuset utan kan lika väl ges i öppen vård, på vårdcentraler, hos andra vårdgivare eller på andra sjukhus. Här krävs alltså nya sätt att tänka, och en ständig vilja till förändring.

Är då Akademiska sjukhusets ledande position bara skryt och tomma ord? Svaret är definitivt nej, det kan jag verkligen säga efter att de senaste dagarna ha umgåtts med moderata sjukvårdspolitiker (och många andra moderater) från hela landet. Akademiska sjukhuset nämns med stor respekt, både av dem som verkar i landsting med många patienter som vårdas på Akademiska sjukhuset och av företrädare för andra landsting som driver universitetssjukhus. Framgångarna för sjukhuset manifesteras också till exempel i de strategiska forskningsmedel som Uppsala universitet tilldelats.

Jag är stolt över Akademiska sjukhuset och över dess roll som motor i Uppsalas och länets utveckling. Jag är också mycket stolt över att positionerna flyttats fram på senare år. Det stoltheten, men också en nyfikenhet över hur förnyelsen av sjukhuset kan fortsätta, driver mig att arbeta vidare för en vård av absolut världsklass. Och det handlar inte bara om Skandionkliniken, strategiska forskningsmedel och högspecialiserad vård. Det handlar om en viktig del av den vård som ges till invånarna i länet - och sjukhusets bidrag till länets dynamiska utveckling. Det finns mycket att vara stolt över.

Inga kommentarer: