25 oktober 2011

Ett område i hälso- och sjukvården där det händer mycket just nu är missbruks och beroendevården. För en knapp månad sedan tog Uppsala universitet initiativ till ett samarbete, U-FOLD, kring frågorna. En ny lagstiftning utreds, och vi i landstinget har bestämt oss för att utreda den verksamhet vi bedriver på området.

Som en liten del av den totala missbruksvården genomförs på några få platser program där narkomaner kan få byta använda sprutor mot rena, bland annat för att hndra smittspridning av blodsjukdomar som hepatit och HIV. Dessa program är mycket omdiskuterade, och det finns forskning som pekar i lite olika riktning om effekterna. Men det är en självklar det av den samlade vården och därmed värt att titta närmare på som en del av den utredning vi gör.

Min kollega Miriam Eriksson (KD), ordförande i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd, berättade om detta i radion i dag. Du kan höra inslaget på Radio Upplands hemsida. Miriam berättade på ett bra sätt både vad våra planer är och varför det är viktigt att studera sprutbyte som en del av den samlade missbruks- och beroendevården snarare än som en egen fråga.
Så jobbar vi i Alliansen; genom att nyfiket studera viktiga frågor och ta ställning grundat på sakkunskap förbättrar vi länets sjukvård och gör Uppsala län till en bättre plats för alla att leva på.

Inga kommentarer: