25 oktober 2011

Rätt - inte rött

En tillfällig post i landstingets bokslut kommer troligen att göra att den blir minus på sista raden i landstingets bokslut i år. Det beror på en teknisk justering av hur pensionsskulden beräknas, som löses genom en engångspost i 2011 års bokslut. Men landstingets goda ekonomi, som jag skrivit om tidigare, gör att detta inte är ett allvarligt problem på kort sikt. Och det är absolut inte så, som TV4:s Janne Nordling skriver på sin blogg, att det har någon påverkan på budgeten för 2012. Den beräknas gå med ett visst överskott (knappt 100 miljoner) - och därmed finns heller ingen koppling mellan det prognosticerade underskottet för 2011 och de justeringar som görs av taxor och avgifter i vården och kollektivtrafiken.

Men behövber dessa då höjas? Landstinget går ju så bra...

Svaret, är som jag tidigare skrivit, ja. Landstinget har idag marginaler i sin ekonomi, men vi har ännu inte sett slutet på skuldkrisen - och det vi ser denna vecka är hur det kan drabba även vårt landsting. Det finns inte möjlighet att släppa på ansvaret för ekonomin, och vi kan vara glada så länge det inte krävs mer dramatiska åtgärder.

Det betyder också att reformarbetet kan fortsätta. Mer valfrihet och fler externa vårdgivare är bra för landstinget, bra för patienterna och bra för mångfalden och valfriheten. Utvecklingen av vårt landsting fortsätter.

Inga kommentarer: