08 november 2011

Ett akut problem söker långsiktig lösning

Idag rapporterar Radio Uppland - förtjänstfullt! - om en av de största utmaningar som vi i vårt landsting just nu står inför. Det är ett ökande antal patienter som söker akutvård, vilket leder till längre väntetider och större tryck på vården. Det är ett samhällsproblem som vi inte kan ignorera och måste hitta en lösning på.

Alliansens och de nya moderaternas politik är en politik för människor. Vi tar utgångpunkt i människors problem i vardagen, och upplevelser av brister och problem som finns i samhället. Så länge det finns samhällsproblem, så finns det också anledning för oss att bearbeta problemen.

När det gäller akutmottagningen på Akademiska sjukhuset så ligger problemen på flera plan. En viktgi utmaning är att göra vården som helhet mer tillgänglig och lättare att nå. Det gäller internet, telefon, primärvård, närakut och sist men inte minst akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. det gäller också vården och omsrogen om de mest sjuka äldre; en grupp som ofta söker sig just till akuten på Akademiska. Genom ett bättre mottagande på alla nivåer kan en del av problemet lösas.

Som människa med vårdbehov ska det inte vara svårt att hitta rätt. Ofta kan en sökning på nätet eller ett telefonsamtal till sjukvårdsrådgivningen göra lika mycket nytta som ett besök på akuten - och man kan kanske använda de 380 kronor som ett besök kostar på något annat sätt.

Det behövs också lösningar inne på sjukhuset. Planeringen och "flödet" måste bli bättre så att människor inte behöver vänta i timtal på en röntgen eller en provtagning. Det jobbas mycket med detta - men det går att göra mer!

Det finns således inga "enkla lösningar" på de problem som radin rapporterar om. Däremot kommer du kanske att se en del sådana "enkla" förslag i debatten den närmaste tiden. Kom då ihåg, att de enkla lösningarna kan låta enkla och vid första anblicken kloka - men det finns också skäl till att de inte sätts i verket.

Jag vill också passa på att skriva att personalen på Akademiska sjukhusets akutmottagning gör ett fantastiskt jobb på en oerhört svår arbetsplats. Skyll inte på dem om du får vänta för länge!

Alliansen kommer att arbeta vidare med de utmaningar vi ställs inför. Människor ska inte behöva vänta onödigt länge på akuten. Den som väntar på vård, väntar alltid för länge.

Inga kommentarer: