23 november 2011

Människan, inte systemen, i centrum

Idag skriver vi fem landstingsråd för Alliansen om de beslut landstingsfullmäktige fattat under två dagars sammanträde. Det vi har kunnat se nder debatten är en grundläggande skillnad mellan oss i Alliansen och den politiska oppositionen, som vi också ville ge uttryck för i vår artikel.

Den skillnaden i grundsyn tas också upp av Lisbeth Gustavsson, biträdande rektor på studieförbundet Bilda, i radions tänkvärda "tankar för dagen" som jag lyssnar på medan jag gör mig klat för dagens arbete. Skillnaden handlar om att sätta människor, snarare än institutioner och system, i centrum.

En hel del av debatterna på landstingsfullmäktige handlade om just detta. Våra motståndare pratade om sjukhus, regelverk, system ch strukturer. Vi i Alliansen pratade om patienter, människor, väntetider och kvalitet i den verksamhet som finansieras av landstingsskatten.

Där ligger skillnaden mellan Alliansen och oppositionen. Det är inte så svårt att vara på rätt sida i en sådan debatt.

(Jag vill betona att jag på inget sätt har forskat i om Lisbeth Gustavsson delar mina värderingar, att hon inte är tillfrågad om detta och att hon inte ska kopplas till mig och moderaterna. Men jag delar de värderingar som hon ger uttryck för i programmet.)

Inga kommentarer: