25 november 2011

Anklagelser utan belägg

Dagen började med att jag som vanligt lyssnade till Radio Uppland för att höra om de hade någora nyheter av intresse - och det hade de. Det socialdemokratiska oppositionsrådet i landstinget, Vivianne Macdisi, har gått ut och anklagat mig och den övriga landstingsledningen för att rigga en upphandling i syfte att ett visst namngivet företag skulle vinna den. Det kanske mest beklagliga är att en så ytterligt allvarlig anklagelse dessutom framförs utan några konkreta belägg. Macdisi svänger sig med att saker "tyder på" att ett företag skulle vara gynnat och att "särskilda detaljer i ärendets gång" på något sätt skulle peka mot att "man (den politiska ledningen, min anmärkning) redan på förhand har bestämt sig för var det här ska sluta".

Det är mycket allvarliga anklagelser, framför allt om man beaktar de faktiska omständigheterna. Upphandlingen är nämligen ännu inte påbörjad. En kravspecifikation ska presenteras på hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott på tisdag. Den kravspecifikationen är hemlig - vilket inte är något "politiskt fuffens" utan helt enligt konstens alla regler - eftersom ingen anbudsgivare ska få försteg framför de andra. En av dem som får tillgång till sådan skeretessbelagd information, och kan påverka den, är hälso- och sjukvårdsstyrelsens andre vice ordförande - oppositionsrådet Vivianne Macdisi.

Syftet med upphandlingen är att ge länets invänare kortare väntetider och därmed bättre vård. Processen har skett i stor politisk öppenhet, med möjlighet till full insyn för den politiska oppositionen. Att denna öppenhet lönas på detta sätt är naturligtvis inte roligt, framför allt som det inte har presenterats några klara fakta, utan - som synes ovan - ganska svepande påståenden. Sådana påståenden är som bekant svåra att besvara.

Vi arbetar vidare med att utveckla vårt landsting, med att korta väntetiderna och ge patienter och invånare en bättre vård. Mot detta arbete finns ett motstånd, bedrivet av den politiska oppositionen. Jag kan bara beklaga att vårt fina landsting, med alla dess medarbetare, utsätts för kampanjer av detta slag.

Inga kommentarer: