26 november 2011

Köpfria dagen?

Jag har kommit att förstå att det är någon sorts "köpfri dag" idag. Personligen har jag inte ens varit i närheten av någon affär, och sådana köpfria dagar har jag nog ganska många under ett normalt år. Men jag skänker också en tanke åt vad sådana symboliska - och förment vällovliga - aktiviteter egentligen symboliserar.
Dels sändr jag en tanke till de miljontals människor jorden runt som faktiskt inte kan konsumera. Det ter sig som något av ett lyxproblem att vi som är hyggligt stadda vid kassa helt enkelt kan avstå som symbolhandling. Mer om detta längre ned - men det känns lite grann som medeltidens avlatshandel i någon sorts bakvänd form att bete sig poå det viset.

Det är nämligen också en dag som lämpar sig att sända en mer glädjande tanke på alla dem som numera faktiskt kan konsumera - därför att de lever i länder som på kort tid kunnat lyfta sig från djupaste fattigdom till ett välstånd som snart passerar oss i vår del av världen. Om allt för många dagar varit "köpfria" så hade andelen människor som inte kunnat köpa sig ens det enklaste av livets nödtorft varit betydligt fler.

För det tredje så signalerar symbolaktiviteter som denna att handel skulle vara någon sorts överflödigt led i hur både ekonomin och samvaron mellan människor fungerar. Sanningen är ju att alla former av utbyte mellan människor är värda att uppmuntra. En sådan form för utbyte är att vi byter saker med varandra, för att öka varandras välstånd och därigenom också öka den gemensamma välfärden. Det äör så, som kulturer förts närmare varandra och förståelsen mellan människor ökat. Å andra sidan kan man också konstatera att det bästa sättet att öka avstånd mellan människor brukar vara det motsatta - nämligen att genom totalitära grepp hindra att människor möts.

Vad vi alla behöver är ett moment av reflektion då och då. Att bara stanna upp, lyssna till den egna inre rösten och fundera över hur vi vill att världen ska vara. Det är bra - och det sker onekligen enklare i en lugnare miljö än ett köpcentrum. En sådan dag har jag kunnat njuta idag.

Däremellan är det klokt att manifestera sina tankar genom sina ord och gärningar. det gör jag i vanliga fall, och då gör jag det gärna genom att främja utbyte mellan människor. Både av tankar, av varor och inte minst av tjänster. men det finns fortfarande många "handelshinder" att bekämpa, på alla tänkbara plan. Fast det är ju en dag i morgon också...

Om detta kan man läsa i bland annat SvD, Aftonbladet.

1 kommentar:

Göran Hådén sa...

Du skriver: "Om allt för många dagar varit "köpfria" så hade andelen människor som inte kunnat köpa sig ens det enklaste av livets nödtorft varit betydligt fler."

Tänk då på att kommande generationer är beroende av att vi minskar vår konsumtion idag för miljöns skull. Jordens resurser räcker åt alla, men är ojämnt fördelade.