06 december 2011

Att välja = tvång?

En nyhet i Sveriges Radio idag gör mig lite förundrad. Det handlar om lagstiftningen kring vårdval, som i radion framställs som "tvång".

Men vänta lite nu...

Skulle det vara ett "tvång" att ha möjligheten att välja vem som utför olika välfärdstjänster? Vem är det som är utsatt för detta "tvång".

Mycket riktigt. Det handlar om en valfrihetsreform, som skulle ge alla människor, oavsett var de bor i landet, em möjlighet att välja - och naturligtvis också att välja bort. Vårdföretag som inte sköter sig ska givetvis hanteras därefter.

Möjligheten att kunna välja bort en vårdgivare som inte sköter sig borde vara självklar i ett läge, där vi hört mer än nog om både vårdbolag och kommuner/landsting som faktiskt inte levererar det som medborgarna har all rätt att vänta sig. Rätten att kunna välja bort innebär emellertid att det faktiskt finns en valmöjlighet - det vill säga att fler än bara kómmunen/landstinget självt erbjuder de tjänster som ingår i välfärden.

Tyvärr, får man ändå säga, finns det en uppenbar ideologisk dimiension kring möjligheten att välja. Då känns det ganska skönt att obetingat stå på den sida som säger att människor ska ha den möjligheten.

Som politiker, förvaltare av skattemedel och företrädare för medborgarna, så måste vi bli mycket bättre på att granska och säkra kvalitén i de välfärdstjänster som erbjuds. Det är vår hemläxa, inte bara efter den senaste tidens vårdskandaler utan lika mycket efter tidigare liknande händelser där de ansvariga varit andra än de privata företag som nu får svara för sina handlingar.

Kvalitet och människors önskemål ska vara styrande för välfärden. Att kunna välja mellan olika vårdgivare kan inte vara ett tvång. Jag blir orolig av att det ideologiska motståndet till människors möjlighet att göra val är så starkt. Jag tror på människors möjlighet att välja.

Inga kommentarer: