08 december 2011

Politiskt förtroende byggs långsiktigt och tålmodigt

Jag noterar roat att Janne Nordling, politisk reporter på TV4 Uppland, kommenterar SCB:s senaste partisympatiundersökning och dess nedbrytningar på länen. Nordling konstaterar att det går ganska bra för Alliansen och för oss moderater. Nu finns det ju bara en opinionsmätning som verkligen gäller, nämligen valresultatet, men visst är denna mätning ett skönt besked i ryggen inför julhelgerna. Helt fel kan vi ju ändå inte ha...

Nordling har gett sitt inlägg rubriken "alliansdominans", och det är givetvis en rubrik som vi kan vara stolta över. Men det håller inte att tro att en aldrig så ljus och fin opinionsmätning går att falla tillbaka på i det dagliga arbetet. Och det dagliga arbetet kan inte speglas i en enda förtroendemätning. Att bygga politiskt förtroende tar tid och kräver tålamod. Fråga en av våra viktigaste förtroendebyggare i länet, Gunnar Hedberg, som efter jul drar sig tillbaka från uppdraget som kommunalråd i Uppsala efter mer än två decennier.

Det mest intressanta - förutom valresultatet - är ändå de kommentarer och synpunkter som möter i de vanliga, dagliga samtalen med människor.Jag måste säga att de ofta ger understöd till det som SCB-undersökningen pekar på, och det är givetvis både roligt och sporrande. Framför allt visar det något viktigt.

Politiskt förtroende vinns inte genom hastiga, braskande utspel eller genom misstänkliggörande av andra. Det politiska förtroendet vinns genom att hålla det man lovar, inte lovar mer än som kan hållas - och framför allt genom att tålmodigt arbeta med att göra välfärden bättre.

Framskjutna placeringar i "öppna jämförelser", en primärvård som fungerar allt bättre och ordning och reda på landstingets ekonomi är alla faktorer som gör att vi i Alliansen kan börja räkna ned inför julhelgrna med ganska gott samvete - men vi kan definitivt inte luta oss tillbaka mer än några dagar. Det finns mycket kvar att göra.

Närmast på tur står en kvalitetsgranskning av den viktigaste reformen hittills: vårdvalet i primärvården. Syftet med granskningen är att lära oss hur vi kan göra den verksamhet som finansieras med skattemedel ännu bättre för patienterna och samtidigt hur vi kan använda skattemedel klokare.

Inga kommentarer: