09 december 2011

Klokare förvaltning

UNT skriver idag om våra tankar på att se över möjligheterna att sälja vissa av de fastigheter som landstinget idag äger. det ska på en gång påpekas, att det finns fler fastigheter än länets sjukhus som inte är aktuella att ta upp som säljobjekt - Wiks slott är ett sådant - men det viktiga är att vi faktiskt ser över vilka möjligheter det skulle ge att inte "sitta fast" i ett antal lokaler, när omständigheterna för den verksamhet landstinget bedriver förändras.

Jag kan förstå den som tycker det verkar konstigt att hyra i stället för att äga de fastigheter där landstinget bedriver verksamhet, men då ska man också ha i minnet att lokaler är dyra och svåra att förvalta - om man inte är expert på området. Landstinget är experter på hälso- och sjukvård (och vi gör det bra?), och vi är experter på kollektivtrafik. Dessa två kärnområden ska vi fokusera på, för länets utvecklings bästa. Mycket annat kan vi låta andra sköta, som gör det bättre.

Inte nog med det. Landstinget har mycket stora behov av investeringar i de lokaler som landstinget ska äga även i framtiden. I en kalkyl över hur dessa investeringar ska finansieras, behöver vi också beräkna vad det innebär ekonomiskt att både äga fastigheter som därmed binder kapital - och samtidigt gå ut på marknaden för att låna upp pengar. Upplåning innebär skuldsättning. Och den som står i skuld är ju som bekant icke fri.

Vi står alltså inför en situation där vi skulle kunna vara dubbelt bundna, med tillgångar låsta i fastigheter som är svåra att förvalta och behov av att låna för att rusta fastigheter som vi ofrånkomligen äger. Vi kan också komma från två problem, nämligen ett lånebehov på en osäker kreditmarknad och behov av att arbeta med fastighetsförvaltning av svårhanterliga lokaler.

Alliansen jobbar vidare med att utveckla vårt landsting. En klokare förvaltning av landstingets fastighetsinnehav står nu i tur.

Inga kommentarer: