10 december 2011

Tankar på Nobeldagen

Idag delas Nobelprisen ut i Stockholm. Det är en högtidsdag för forskning och innovationer, möjliga genom personlig generositet från en person som insåg att mänskligheten är större än summan av enskilda människor.

I år är det också precis hundra år sedan AlvarGullstrand fick det första av flera Nbelpris som haft anknytning till Uppsala. Vi har en stolt historia på området. En viktig, grundläggande orsak är givetvis Uppsala universitet, som med en utbildning och forskning i absolut världsklass har lagt grunden för detta. Att några av de Nbelpriser som delats ut - Gullstrand är en av dem, men inte den ende - har anknytning till Akademiska sjukhuset gör inte saken sämre; tvärtom.

Vägen till Nobelpris går självklart genom hårt arbete förenat med kreativitet och nytänkande. Men det behövs också goda förutsättningar. I Sverige, som länge varit ledande inom medicinsk forskning, finns hela tiden en risk för att vi ska tappa mark i förhållande till våra viktigaste konkurrenter. Där har vi ett viktigt politiskt ansvar att ta.

Jag ser en utveckling av forskningen i vårt landsting som en av de absoluta nyckelfrågorna för vårt landsting. Det behövs resurser, praktiska förutsättningar i form av lokaler och utrustning och inte minst möjlighet att sätta av tid för att ägna sig åt att forska. Samtidigt måste det viktiga uppgiften att producera sjukvård för länets och regionens medborgare upprätthållas. Att klara dessa uppgifter parallellt kräver prioriteringar.

Det besövs också samarbete, inte minst med näringslivet. Många år av ganska njugg inställning till att låta företag komma i direkt kontakt med sjukhuset måste ersättas av en öppen attityd som ger företag tillgång till vården för att pröva nya idéer - och vården tillgång till företag som kan bidra för patienternas bästa.

I Sverige kan vi vara stolta över att vi får dela ut ett av vetenskapens mest prestigefyllda pris. I Uppsala ska vi vara stolta över den forskning som bedrivs - och i vårt landsting ska vi vara stolta över det vi kan bidra med på området. Under de närmaste åren ska forskningen flytta fram positionerna. Det kommer vårt län att ha nytta av på många områden.

Inga kommentarer: