11 december 2011

Det finns alltid jobb att göra

Idag uppmärksammar UNT det faktum att väntetiderna till våtrden fortfarande är oacceptabelt långa. Det har de alldeles rätt i, och det är är en av de allra högst prioriterade frågorna för oss i Alliansen - och en av de svåraste. Situationen har blivit något bättre de senaste åren, och framför allt primärvården har gjort remarkabla uppryckningar sedan det fria vårdvalet infördes. Nu är det hög tid att på allvar ta itu med detta även när det gäller diagnos och behandling.

Det var också en av orsakerna till att en särskild produktionsstyrelse inrättades vid förra årsskiftet. Rent organisatoriska förändringar är givetvis inget värda, om de inte leder till den effekt som är förväntad. Man ska ändå komma ihåg att det tog mer än tre år innan de första åtgärderna i primärvården gav resultat - och tålamod är ibland lika viktigt som handlingskraft. Det är, som bekant, viktigare att det blir bra än att det går fort. Men... den som väntar på vård väntar alltid för länge.

Som sagt; det går att göra mer för att korta väntetider och öka effektiviteten. Det kommer alltid att finnas saker som står överst på "att göra-listan"; saker som kräver politiska åtgärder för att helt enkelt fungera bättre än de gör. En av de viktigaste uppgifterna som förtroendevald politiker är just att peka ut dessa samhällsproblem, hitta en lämplig lösning och se till så att den lösningen blir verkställd. Den dag kommer helt enkelt aldrig att komma, då alla problem är lösta och allting fungerar perfekt.

Här ligger dessutom politikens viktigaste uppgift. Välfärden måste ständigt förbättras och utvecklas. Det som fungerar bra idag kan mycket väl vara ett problem i morgon. Den som tror att samhällsmodellen någonsin blir färdig misstar sig. I Alliansen kommer vi att arbeta vidare med att jaga samhällsproblem och med att hitta lösningar på dessa. Nu är det väntetiderna och köerna - snart kommer det att vara något annat. För vi löser problemen efter hand - och börjar då genast söka efter nästa samhällsproblem att ta itu med.

Inga kommentarer: