12 december 2011

Resecentrum och vårdval

Jag lägger ännu en arbetsdag för landstingets invånare till handlingarna. Det var som vanligt varit en innehållsrik dag.

Invigningen av Resecentrum, till exempel. Självklart är det en glädjens dag för hela regionen, när vi nu får ett riktigt centrum, för allt resande som underlättar byte mellan olika trafikslag. Mne inte nog med det. Med Resecentrum ökar möjligheten att resa smidigt, vilket bidrar till att göra regionen mer attraktiv både för boende och för arbete.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har samtidigt öppnat för en utökning av vårdvalet med fler diagnoser. Det är bra för länets invånare som därmed själva kan välja vilken vårdgivare som de ska vända sig till. Jag är helt övertygad om att det är en viktig reform både för att sätta patienten i centrum och för att skapa en bättre sjukvård. De fantastiska framgångar vår primärvård har uppnått sedan vårdvalet infördes för tre år sedan pekar mot vad vi kan vänta oss när vårdvalet blir verklighet även för öppen specialistvård.

Inga kommentarer: