13 december 2011

Samförstånd i politiken

Med sorg i hjärtat måste jag idag konstatera vart nivån på den politiska debatten har tagit vägen.

Det finns inget beslut om att lägga ner busslinje 801 till Arlanda. Det finns ett inriktningsbeslut om att se över trafiken till Arlanda, där en kommersiell aktör som kör linjen är ett alternativ. Det kan också noteras, att ingen annat parti har anvisat mer pengar till den aktuella linjen eller till kollektivtrafiken totalt, så den politiker (som vill ta verkligt ansvar) måste faktiskt också redovia vilka alternativa förändringar man vill göra i kollektivtrafiken.

Det är dock varken oriktiga påståenden om nedläggning eller namninsamlinar som upprör mig mest idag.

I en insändare i UNT ser vi än en gång det som präglat politiken i landstinget under de senaste fem åren. Samförstånd i landstingspolitiken kan endast uppnås om vi andra gör som socialdemokraterna vill. I just ärendet om buss 801 är detta särskilt anmärkningsvärt, eftersom kollektivtrafiknämndens ordförande Johan Örjes faktiskt gjort allt som står i hans makt för att både få en budget för kollektivtrafiken i balans och ett så brett samförstånd som möjligt.

Men det är bra att (S) uttrycker sig som man gör. Nu vet vi, svart på vitt, att samförstånd i landstingspolitiken bara kan uppnås om alla andra partier justerar sina ståndpunkter efter socialdemokraternas. Vi får ju ta och förhålla oss till det.

Inga kommentarer: