14 december 2011

För patientens bästa

Jag skrev redan i måndags om hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut att utöka vårdvalet med fler diagnoser. Det kan möjligen, efter dagens diskussion i media, vara på sin plats att tala om varför vi gör detta, och vad det faktiskt innebär.

En viktig utgångspunkt för oss moderater är att se till vad som är bäst för patienten. För patienternas bästa finns det sjukhus, vårdcentraler och andra vårdinrättningar - både sådana som drivs av landstinget och av utomstående aktörer. Det är således viktigt att komma ihåg att vårdens organisation är till för patienten, och inte tvärtom.

När vi nu öppnar för ökade möjligheter att välja mellan olika vårdgivare, genom det fria vårdvalet, blir detta mycket intressant. I de flesta länder finns större möjlighet att välja än i Sverige - och vården är för den skull varken dyrare eller sämre. Däremot är den bristande tillgängligheten ett stort och närmast unikt problem.

Att det nu, när Alliansen sätter patienten i centrum genom vårdvalet, kommer farhågor om vad som ska hända för olika vårdgivare, är varken nytt eller oväntat. Samma farhågor fördes fram när vårdvalet infördes i primärvården. Det har sedermera visat sig att dessa farhågor inte hade något som helst fog för sig.

Patientens möjlighet att välja är en viktig reform för sjukvården. Den har både lett till bättre sjukvård och till nöjdare patienter. Därför kommer vi att dra konsekvenserna av positiva erfarenheter. Arbetet med att utveckla vårdvalet kommer att fortsätta.

Inga kommentarer: