17 december 2011

På rätt väg

Tisdagens ledare i UNT var givetvis en trevlig bekräftelse på att mycket just nu går rätt väg. Några andra exempel, som jag skrivit om tidigare, är primärvårdens allt bättre resultat och den goda ekonomin i landstinget. Att vi dessutom får goda vitsord i universitetets stora undersökning "kvalitet och förnyelse" (KoF11) gör inte saken sämre.

Sedan 2006 har vi i Alliansen format en politik för vårt landsting som vi tror på. med tiden har allt fler kommit att tro på den politiska inriktningen, även om vi fortfarande ibland får kritik. Och visst finns det fortfarande ett och annat som kan bli bättre - men det jobbar vi på.

Det intressanta är snarare att jämföra kritiken, och de förutsägerlser som brukar följa med den, med hur det faktiskt har blivit. Då tänker jag inte enbart på UNT:s ledarsida utan också på den politiska kritik som uttalats från våra motståndare, ofta parat med en "oro" över hur det ska bli om vår politik genomförs.

Oron har gällt primärvården, landstingets ekonomi, vårdvalet, samverkan i sjukvårdsregionen, forskningen på Akademiska sjukhuset och en lång rad andra frågor. Gemensamt för alla dessa - och ännu fler - frågor är att oppositionen motsatt sig våra beslut, inte sällan i form av reservationer.

Det är nu hög tid att oppositionen tar ansvar för sitt opponerande. Det skulle vara intressant att reflektera över hur tillståndet i vårt landsting hade varit, om vi hade lyssnat till oppositionen. Det mesta talar för att ekonomin då varit betydligt sämre, köerna längre, kvaliten på forskningen lägre och bråken på sjukhuset fler. Mot de politiska beslut som lett till kortare köer, bättre ekonomi, bättre ledning och styrning samt mer framstående forskning och mera högspecialiserad vård har oppositionen nämligen ganska konsekvent reserverat sig.

Vi kommer att fortsätta att föra en framgångsrik politik för vårt landstng. Oppositionen får väldigt gärna vara med, för samförstånd och samsyn är bra. Det kräver dock att de är beredda att ompröva de delar sv sin politik som faktiskt inte fungerar. Hur det blir med den saken återstår att se.

1 kommentar:

Leif Ekstedt sa...

Det är väl bra om man kan komma fram till gemensamma beslut som är till nytta för medborgarna.
I stort förefaller det fungera.

Funderingar över problem som ej förefaller bli lösta.
Liggsår uppstår i allmänhet inte för åldringar som kan gå upp regelbundet. Flertalet kan gå upp eller bli hjälpta ur sängen för att få delta i gemensam lunch eller middag.

Liggsåren som uppkommer stjäl mycken tid för de som skall driva vård och omsorg. Om man har bemanning som får de flesta på benen någon tid dagligen kanske kostar fler tjänster. Men vad kostar liggsåren egentligen i dagsläget? Kan det tänkas att ännu bättre omsorg skulle ta bort en stor del av olägenheterna med liggsår. Kostar ? mer än budget.