19 december 2011

Historien - och framtiden

Noterar idag att UNT skriver om två saker som rör landsitnget: närakuten och landsitngets 150-årsjubileum.

Det stämmer att trycket på Akademiska sjukhusets akutmottagning ökar. Men det finns mer fakta bakom siffrorna som publiceras. Många av dem som söker är yngre och söker för lättare åkommor; alltså har vi en situation där akutmottagningen på det stora universitetssjukhuset måste hantera sådant som inte alls behöver åtgärdas där.

Det är därför vi satsat både på närakuten och på sjukvårdsrådgivningen, 1177, för att avlsata akutmottagningen på Akadmeiska sjukhuset. Det som nu krävs är mer information och upplysning, så att människor vet vart de bäst kan vända sig för att få den vård de behöver - utan att de ska behöva vänta i onödan och utan att andra, med större vårdbehov, ska får svårt att få sin vård tillgodosedd.

Att bara bortse från det ökande vårdbehov som besöken ger uttryck för är däremot ingen lösning. Alliansen jobbar vidare med att modernisera vården. Det finns mycket kvar att göra.

Den andra nyheten handlar om landstingets 150-årsjubileum. En bok om dessa 150 år planeras nu, och jag ser fram emot att få tillfälle att läsa den. Bokens redaktör och huvudförfattare är min företrädare Mats O Kalrsson (S), och han har stora kunskaper om den vård, och den verksamhet i landstinget, som bedrvs förr i tiden.

Att arbeta med att modernisera vården - och annan verksamhet i landstinget - är en stimulerande uppgift. Då är det bra att kunna få tillbakablickar om hur det var förr, som relief till de problem som vi har att lösa idag.

Jag är glad att Mats O Karlsson skriver landstingets historia. Och jag är stolt över att få möjlighet att forma landstingets framtid.

Inga kommentarer: