01 januari 2012

2012

Nästan två veckor har passerat sedan det senaste inlägget. Det beror givetvis på julledighet, mer bestämt på två riktigt sköna och avkopplande veckor som verkligen behövdes efter en hektisk höst. Den kommande veckan ser också ut att bli ganska lugn, men den ger tillfälle att planera och tänka framåt. det kan verkligen behövas.

2011 är det nu dags att lägga till handlingarna. Det blev ett både händelse- och minnesrikt år, och det finns inget som säger att 2012 ska bli mindre fyllt av aktiviteter. Vi i Alliansen måste fortsätta arbetetet med att rusta och modernisera välfärden, trygga ekonomin och se till så att människor kommer i arbete.

2011 togs flera viktiga steg i rätt riktning. 2012 ska det arbetet fortsätta.

Grundbulten är en trygg och stabil ekonomi. Men en god ekonomi är givetvis inget självändamål. Syftet är att skapa handlingsfrihet för att kunna forma och bygga upp den verksamhet som människor har rätt att vänta sig för de skattemedel de betalar. Men handlingsfriheten kräver en ständig balansgång mellan de som är angeläget och önskvärt och det som ryms i de ekonomiska ramarna.

I offentlig, skattefinansierad, verksamhet är det den enklaste sak i världen att göra önskelistor. Men i slutändan måste det finnas pengar till att betala det man önskar göra.Det innebär, helt enkelt, att skiljelinjen går mellan dem som uttrycker önskemål om vad som borde göras - och dem som tar ansvar för att rätt saker faktiskt blir gjorda.

Allianen kommer att fortsätta att ta ansvar under 2012, både för att förnya och färbättra välfärden och för att hålla ekonomin i strama tyglar. För min egen personliga del handlar det som att hålla samman en politik som förenar detta och att leda både Alliansen och landstinget som helhet.

Men att ta ansvar utifrån de principerna innebär också att det är klokast att vara försiktig med löften och utfästelser. Man ska ju som bekant inte lova mer än man kan hålla, och de senaste åren har lärt oss hur otroligt snabbt förutsättningarna kan förändras - och vad det innebär för politiken.

Löftet för 2012 blir därför helt enkelt att fortsätta att ta ett dagligt ansvar för ekonomin och verksamheten. Och att fortsätta att se till så att vårt landsting utvecklas i rätt riktning på alla plan. Alliansen i politisk ledning för vårt landsting ska även i fortsättningen vara en garanti för att den utvecklingen går åt rätt håll när det gäller väntetider, vårdkvalitet och allt annat som landstinget svarar för. Det gäller inte minst kollektivtrafiken, som landstinget från och med nyårsdagen tar hela ansvaret för i vårt län.

Inga kommentarer: