02 januari 2012

Ett län som växer

Svenska Dagbladet inleder idag en serie om den växande befolkningen i Stockholm. Man menar då uppenbarligen hela Stockholms län och inte enbart själva huvudstaden. Och visst växer Stockholms län, men det är också en tillväxt som sträcker sig utanför länsgränsen.

Det finns nämligen ett län i landet som kan matcha Stockholms län när det gäller befolkningstillväxt, och det är vårt län: Uppsala län. I absoluta tal växer Stockholm givetvis snabbare - länet är ungefär sex gånger större - men relativt sett är tillväxten ungefär lika stor i Uppsala län. Mot den bakgrunden, och med tanke på att arbetsmarknaden i Stockholm/Uppsalaregionen i praktiken har vuxit samman, så är det kanske inte så konstigt att många som idag bor i Uppsala län flyttar till grannlänet. Åtskilliga flyttar nämligen också hit till vårt län - och om de inte gjorde det skulle det liksom vara svårt att få plats - i Uppsala län, alltså...

Av Radio Upplands rapportering kan man närmast får intrycket att de som bor i vårt län flyttar i horder till Stockholms län. men sanningen - som radion kanske borde berätta om - är att flyttnettot, åter i relatvia tal, är högre i Uppsala län än i grannlänet söveröver. Om det är något län som folk verkligen flyttar till, så är det Uppsala län.

Det kan bero på en massa saker. Som att man hittar jobb - arbetslösheten är ju lägst i landet. Eller att man tycker att samhällsservice och annat fungerar väl. Vad det än beror på, så har vi som fått ansvaret för att se till så att samhällsservicen fungerar väl all anledning att jobba vidare för att vårt län ska vara attraktivt. Så att folk vill fortsätta att flytta hit, vilket de alltså gör i högre grad än till något annat län i landet.

Uppsala län växer så det knakar. Det gör att vi kan leva med att en eller annan flyttar även till grannlänen. Men det kräver att vi ser till så att Uppsala län fortsätter att vara ett starkt och attraktivt alternativ för den som vill flytta dit där jobben finns.

Inga kommentarer: