10 januari 2012

Politik är att vilja

Jag vet vem som lär ha sagt det först. Det var Olof Palme, en person som i mitt politiska minne enbart står för söndring och ideologisk trosnit. Palme var statsminister när jag började engagera mig politiskt och var i någon mening en del av orsaken till det engagemanget. Palme visade vad han ville. Jag gillade det inte, men insåg också hur viktigt det är i politiken att veta vad man vill. Att vara emot är däremot inte mycket till politisk grundsats.

En synpunkt som jag på senare tid har mött flera gånger är att vi i Alliansen, och inte minst vi moderater, måste vara ödmjuka inför vårt uppdrag. Jag håller helt och hållet med om det. men jag tror också att vi har goda skäl att fundera på vad det är vi vill, och att vi ser till att göra det välkänt. Vi har mycket att vara stolta över, och det ska vi naturligtvis berätta om. Men vi ska göra det med ödmjukhet inför det uppdrag vi fått och stolthet över vad uträttar.

I Alliansen vill vi frigöra människor och bygga ett samhälle som kombinerar vården av gemensamma institutioner med personligt ansvarstagande och personlig frihet. Vi är fyra skilda partier, ibland med olika uppfattningar men med en stark gemensam grundsyn som utgör en plattform för den gemensamma politik vi för. En eftermiddag med kollegorna här i landstinget stärker min egen bild av hur detta gemensamma arbete fungerar. Vi har tillsammans gått igenom aktuella frågor och gemensamt bearbatat de olika infallsvinklar vi har på de problem och utmaningar som vårt landsting står inför.

De senaste fem åren har vi gjort så många många gånger. Vi har också löst många problem - men vi har också en hel del problem kvar att lösa. Grunden för den goda sammanhållningen - men också till många av lösningarna - är en förening av samsyn om vilka problem som är de viktigaste att lösa och vilka lösningar som passar bäst.

Den politiska, eller om man så vill ideologiska, samsynen inom Alliansen är inte bara en förutsättning för att lösa problemen. Samsynen är en del av lösningen. den leder till konstruktiga förslag som vi systematiskt genomför. Det leder till att vården och kollektivtrafiken, men också hela länets utveckling, steg för steg går i rätt riktning.

Inga kommentarer: