09 januari 2012

För patientens bästa

Kanske har du redan uppmärksammat en av dagens nyheter i medierna, nämligen att vi i vårt landsting är först med att skapa möjlighet för patienter att se den egna journalen på nätet. Mycket arbete återstår innan det är dags för detta i full skala, men viktiga steg har tagits på vägen.

Poängen med projektet är givetvis att sätta patienten i centrum. Att kunna läsa den egna journalen är ett av många steg i den riktningen, och just därför viktigt för att förändra de attityder som länge präglat vården.

Men riskerna då? Kan inte känsliga journaluppgifter läcka ut till obehöriga?

Den första frågan som man i så fall måste ställa sig är hur stora riskerna är idag, när miljontals journaler med känsliga uppgifter lagras på papper i stora journalarkiv eller på datafiler som givetvis kan komma på avvägar även om uppgifterna inte ligger på Internet. Snarare är möjlgiheterna faktiskt större stt skapa integritetssäkra system idag än för bara några år sedan. Bankerna är bra exempel på hur tillgänglighet och integritet kan kombineras.

Integritets- ocg säkerhetsfrågorna har alltså hög prioritet. Men det är också viktigt att uppgifter i den egna hournalen kan delas mellan olika vårdgivare, givetvis efter patientens godkännande. Så är det inte idag, och det hindrar möjligheterna till effektiva vårdkedjor där olika vårdgivare är involverade. Alltså är patientens makt över den egna journalen avgörande för att vi ska kunna åstadkomma en anna viktig patienträttighetsfråga, nämligen att kunna välja mellan olika vårdgivare.

Reformen är, med andra ord, ännu ett steg på vägen mot en vård med patienten i centrum. Och det är målet för Alliansens hela välfärdspolitik.

Inga kommentarer: