26 februari 2012

Jodå, vårdvalet fungerar

För tre år sedan infördes vårdvalet i Uppsala län. Det innebar att människor kan välja vart de vill vända sig för att få kontakt med en allmänläkare, och att nya vårdgivare samtidigt fick möjlighet att etablera sig. Nui pekar en rapport från konkurrensverket på att reformen i allt väsentligt har fungerat mycket väl. Valfriheten hart blivit större och konkurrensen öppnar för högre kvalitet både för den verksamhet landstingen bedriver själva och för de nya aktörer som etablerar sig.

Särskilt glädjande för oss i Uppsala län är att rapporten visar att flera av de tankar vi tänkte när vi formulerade vårdvalet har visat sig vara mycket framgångsrika. Annorlunda uttryckt har den kritik som riktats mot vår modell helt och hållet kommit på skam. I stället är det vi själva i Alliansen som är den egna modellens viktigaste kritiker - för i stället för att kasta ut barnet med badvattnet, så söker vi nu efter vad som kan göras för att vårdvalet ska bli ännu bättre, leda till bättre kvalitet och bidra till att hälsoläget i befolkningen förbättras.

Människor vill välja, och man vill kunna ställa krav på den välfärd som erbjuds. Vårdvalet är inte bara en "valfrihetsmodell" - det är framför allt en viktig reform som sätter människan snarare än vårdapparaten i centrum. Den viktigaste förändringen är faktiskt inte att "bara" kunna välja mellan olika vårdcentraler - det minst lika viktiga är att vårdcentralerna nu måste leva upp till patienternas högst rättmätiga krav.

Vi har mycket kvar att göra även när det gäller primärvården. Väntetiderna kan fortfarande bli kortare, och det är önskvärt med fler vårdgivare som är beredda att etablera sig. Men en sak är säker. Vårdvalet är här för att stanna, och under åren som kommer är Alliansen beredd att arbeta vidare för att utveckla vårdvalet. Därmed är färdriktningen tydlig både för primärvården och för den specialistvård som kan erbjudas utanför sjukhusens slutenvård.

Inga kommentarer: